Leer je kind al op jonge leeftijd omgaan met geld

Gezinsbond
Gezinsbond
Groeit met je mee

Uit onderzoek blijkt dat kinderen geen idee hebben van wat het leven eigenlijk kost. Dit maakt dat financiële educatie al zou moeten voorzien worden vanaf het lager onderwijs. In ons huidige onderwijssysteem komen kinderen niet verder dan het gebruik van munten en biljetten en dit vaak aangeleerd onder de vorm van een winkelbezoek in rollenspel. Rekenen alleen volstaat niet, bewustwording is hier een belangrijk element.

Vanaf dit schooljaar maakt financiële educatie deel uit van de eindtermen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs, maar staat jammer genoeg nog niet in de eindtermen van het basisonderwijs.

Starten met financiële educatie

Ik treed de stelling bij om al op jonge leeftijd te starten met financiële educatie. Van zodra kinderen in staat zijn om te rekenen, zouden we hen ook moeten bewust maken van wat omgaan met geld precies inhoudt. Financiële educatie hoeft zich zeker niet te beperken tot lager en middelbaar onderwijs, ook in het hoger onderwijs is er nood aan financiële opvoeding. Uiteindelijk staan die jongeren aan het begin van hun zelfstandig leven en daar begint het uiteindelijk allemaal. En hier is ook het gezin van belang. Kinderen kopiëren gedrag, dus ook financieel gedrag.

Geld en het dagelijkse leven

Ik heb zelf kleinkinderen en ondervind dat nog ze te weinig voeling hebben met de waarde van geld. Concreet probeer ik bijvoorbeeld wanneer we gaan eten op restaurant samen met hen de rekening te bekijken. Zo krijgen ze een idee van wat het dagelijkse leven eigenlijk kost.

Een eerste stap in de goede richting is zakgeld. Zakgeld is een tastbaar gegeven in het leren omgaan met geld en geeft je een reden om geld bespreekbaar te maken. Ouders die hun kinderen zakgeld geven, denken vaak dat dit volstaat. Maar het gaat verder dan enkel zakgeld te voorzien.

Het is belangrijk om er met hen ook over te praten en afspraken te maken, zonder de bedoeling te hebben hen te controleren of te straffen:

- Volstaat dit bedrag?
- Wat heb je ermee gekocht?
- Ga je een deel sparen? Zo ja, met welk doel?...

Yves Coeman

Yves Coemans werkt als attaché op de studiedienst van de Gezinsbond, waar hij het thema Gezinsinkomen opvolgt. Als financieel expert is hij goed op de hoogte van gezinsfiscaliteit, kinderbijslag/Groeipakket en pensioenen.

Financiële educatie als vak

Vanaf volgend schooljaar staat financiële educatie in de eindtermen van de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Als Gezinsbond pleiten we ervoor dat financiële educatie een verplicht vak zou zijn en dat doorheen het hele curriculum van een leerling en student. Dus al vanaf het basisonderwijs tot in het hoger onderwijs. Binnen het onderwijs ligt dit nogal gevoelig, want welke leerkracht gaat dat op zich nemen? Idealiter zou dit als vakgebied op zich moeten kunnen beschouwd worden. En niet versnipperd worden tussen andere vakken, zoals wiskunde, economie, mens & maatschappij… Misschien is hier eerder een rol weggelegd voor de sectorfederaties zoals Febelfin en Assuralia om vorm te geven aan de financiële educatie? Maar ook voor het Notariaat en de Orde van advocaten.

Naar de ouders toe kan de Gezinsbond zeker de nodige ondersteuning bieden. Maar niet alleen de Gezinsbond kan hier een rol spelen. Sinds kort zijn er nog andere spelers die een invloed zouden kunnen hebben op de ouders: de instellingen die de kinderbijslag uitbetalen. Vanaf nu speelt hier ook de concurrentie mee, ouders kunnen zelf kiezen wie de kinderbijslag uitbetaalt. En dus zoeken deze instellingen middelen om ouders naar zich toe te trekken. Het bieden van ondersteuning bij de financiële opvoeding kan hier zeker deel van uitmaken.

Beleggen voor kinderen

Maar wat met financiële voorzieningen op langere termijn? Het is niet eenvoudig voor ouders om te beleggen voor hun kinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

- Een spaar- of effectenrekening op eigen naam. Hierbij behoudt de ouder zelf de volledige controle.
- Een spaar- of effectenrekening met een derdenbeding ten voordele van het kind dat door de ouder wordt aangeduid.

Bij deze mogelijkheden is het niet zo eenvoudig om de jongere actief te betrekken.

Een spaar- en beleggingsplatform als Yongo kan hier een oplossing bieden voor ouders, om zowel op lange als op korte termijn te investeren in de toekomst van hun kinderen. Daarnaast is er Yongo Dreams, waarbij jouw kind op korte termijn zelf kan leren sparen voor een cadeautje.

Indien je dit artikel interessant vond, bekijk dan zeker wat Yongo voor jou kan betekenen:

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.