4 tips om te beleggen voor je kind met kleine bedragen

Yongo Team
Yongo Team
Yongo Expert

Veel mensen denken dat ze al een aardig bedrag moeten hebben om te kunnen beleggen voor hun kind. Dat is een misverstand dat we hier graag even rechtzetten. 

Als ouder wil je natuurlijk een mooi startkapitaal opbouwen voor je kind, maar in de praktijk is dat misschien niet altijd evident. Heb je maar een klein budget? Dan kan je toch heel wat bereiken door kleine bedragen te beleggen. Deze 4 tips helpen je op weg. 

1. Bepaal zelf wanneer je belegt en hoeveel

Er bestaan heel wat formules waarmee je een kapitaal kan samenstellen voor je kind. Vaak ben je dan wel verplicht om regelmatig een vast bedrag te storten. Misschien komt dat niet altijd goed uit? Dan kan je beter voor een flexibele formule kiezen waarmee je zelf bepaalt hoeveel je belegt en wanneer.

Met Yongo Star, een beleggingsverzekering van tak 23 van AG, kan je al beleggen vanaf € 10 per storting. Je kiest zelf wanneer je stort.

Tip 1: Door kleine bedragen te storten op verschillende momenten spreid je ook het risico en vermijd je dat je op een slecht moment instapt met een groter bedrag.

Tip 2: Gebruik een app om een overzicht te krijgen van al je uitgaven en je inkomsten. Ongetwijfeld ontdek je dingen waar je op kan besparen en dat geld kan je dan beleggen voor je kind!

2. Af en toe een extraatje

Vele kleintjes maken één grote. Dat geldt ook voor beleggen! Bij Yongo kan je eenmalig iets storten, maar ook op regelmatige basis of als het je uitkomt. Zo kan je af en toe ook iets extra storten.  Handig voor de nieuwjaarscentjes bijvoorbeeld! Op die manier heb je meer kapitaal om te beleggen voor je kind.

3. Beleg zo lang mogelijk om je geld optimaal te laten renderen

Hoe hoger het rendement, hoe meer risico je neemt, maar ook hoe sneller het kapitaal groeit. Daarom raden veel financiële experts toch aan om te beleggen omdat ze ervan overtuigd zijn dat het rendement op lange termijn hoger ligt.

Beleggen voor een kind houdt een voordeel in: je hebt de tijd. Een eventuele daling van de financiële markten kan op lange termijn immers worden afgevlakt door een stijging.” 

Pascal Paepen, financieel expert

Met een beleggingsverzekering opteer je voor een potentieel interessanter rendement op lange termijn. Hou er wel rekening mee dat je ook geld kan verliezen met een belegging. En dat je misschien niet het volledige kapitaal recupereert dat je hebt belegd.

4. Spreid het risico met een beleggingsfonds

Als je kleine bedragen in een goed gespreid beleggingsfonds steekt, hoef je zelf geen evenwichtige beleggingsportefeuille uit te bouwen en te onderhouden. De beheerders van het fonds zijn financiële experts en beleggen in jouw plaats. 

Een nadeel van veel beleggingsfondsen zijn de instapkosten. Voor je rendement is het natuurlijk beter als je een beleggingsfonds kiest waarvoor je geen instapkosten moet betalen. Om te beleggen met Yongo Star betaal je geen instapkosten. Er zijn wel beheerkosten en een taks van 2% op elke storting.

 

Vond je dit interessant? Bekijk dan zeker wat beleggen met Yongo voor jou kan betekenen:

Ontdek Yongo
Dit moet je ook weten
 • Dit artikel betreft Yongo Star, een tak 23-levensverzekering die voorziet in een waarborg bij leven en bij overlijden, onderschreven op naam van een minderjarig kind dat tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven is.
 • Deze verzekering is ontwikkeld door AG Insurance en is onderworpen aan het Belgisch recht. Yongo Star richt zich tot beleggers die mikken op mogelijk meer rendement.
Rendement
 • Deze verzekering is gelinkt aan beleggingsfondsen, Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund. Het geïnvesteerde bedrag kan dus schommelen in de tijd. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.
 • Er treedt een automatisch overdrachtsmechanisme in werking in geval van daling met een bepaald percentage in het fonds Yongo Neutral Fund. Het kapitaal wordt dan automatisch overgedragen naar het fonds Yongo Defensive Fund tot de voorwaarden vervuld zijn voor een terugkeer naar het fonds Yongo Neutral Fund, in overeenstemming met de algemene en bijzondere voorwaarden.
 • Je kunt de huidige waarde van beide fondsen hier vinden:
Fiscaliteit
 • Een premietaks van 2 % is van toepassing op de gestorte premies. Yongo Star is niet onderworpen aan roerende voorheffing.
 • Bij overlijden van de verzekeringnemer (het kind) kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.
Kosten
 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor je kind 18 jaar is: 1 % van de theoretische afkoopwaarde
  • Als je kind 17 jaar is en de einddatum op 18 jaar ligt: 0 %
  • Als je kind 18 jaar is: 0 %
 • Beheerskosten:
  • De kosten voor het Yongo Neutral Fund worden geschat op 2,16 % per jaar en voor het Yongo Defensive Fund (bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) op 0,65 %.
  • Er zijn geen kosten voor de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.
Risico's
 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product is het mogelijk dat het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.
Duur
 • De minimale duurtijd van het contract is 8 jaar en 1 maand en de einddatum ligt tussen de 18 en 24 jaar van de verzekeringsnemer.
 • De verzekeringsnemer bepaalt zelf wanneer hij/zij het opgebouwde bedrag opneemt.
Minimale premie
 • 10 euro
Informatie
Klachten
 • Alle klachten over dit product, kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer;- Tel.: +32 (0)2 664 02 00, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.
 • Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen - Tel.: +32 (0)2 547 58 71 – Fax +32 (0)2 547 59 75; Meeussquare 35 te 1000 Brussel op ombudsman.as of via e-mail op info@ombudsman.as.
Gegevens van de verzekeraar
 • AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - België – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849. Belgische verzekerings­onderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Informatie van toepassing op 19 april 2022.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.