Spaar jij evenveel voor je kind als andere ouders?

MyFamily
MyFamily
Partner

Wat doe jij met het kindergeld, of beter gezegd het Groeipakket, van je kroost? Uitgeven of sparen? Driekwart van de gezinnen met kinderen van zes jaar of ouder slaagt erin om voor hen te sparen. Volgens de statistieken zet het gemiddelde Belgisch gezin de helft van het Groeipakket opzij. Maar bestaat dat ‘gemiddeld Belgisch gezin’ echt?

Om te beginnen zijn heel wat Belgische gezinnen natuurlijk helemaal niet zo gemiddeld. Denk bijvoorbeeld aan het toenemend aantal huishoudens met kinderen in verblijfsco-ouderschap of een weekendregeling. Die moeten vaak eerst de middelen vinden voor een eigen kamer bij elke ouder, speelgoed en boeken in twee huizen, sportkleren bij papa en mama … voor ze eventueel aan sparen kunnen beginnen denken.

Elk gezin is verschillend

Dat het spaargedrag per gezin ook verschillend is, blijkt een understatement. Zo gaan sommige ouders met het Groeipakket shoppen tijdens de solden. Anderen maken het op aan het lidgeld van de sportclub. Nog anderen sparen het maandelijks Groeipakket heel stipt.

Momenteel bestaat het Groeipakket uit onder andere:

  • Een startbedrag per kindje op komst
  • Een vast basisbedrag per kind per maand
  • Een schoolbonus in augustus (naargelang de leeftijd van je kind)
  • Eventuele toeslagen waar je recht op kan hebben:
    • Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, weeskinderen, pleegkinderen
    • Sociale toeslag voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens
    • Participatietoeslag voor kinderen die naar de opvang of school gaan: kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag

Hier vind je een overzicht van alle bedragen in het Groeipakket.

Hoeveel sparen ouders voor hun kinderen?

Volgens een studie van Wikifin.be spaart 42 % van de ouders een bedrag tussen € 20 en € 99 per maand per kind. Bijna een kwart zet geen vaste som opzij. Opvallend: jonge ouders zijn daar stipter in dan ouders boven de 35 jaar. Volgens de iVOX-enquête van Yongo sparen ouders in België maandelijks gemiddeld € 39 per kind. Zo kan je stellen dat het gemiddelde Belgische gezin dus de helft van het Groeipakket spaart. Het Groeipakket integraal sparen lukt in grofweg 1 gezin op de 10.

Niet allemaal spaarkampioenen

Een kwart van de ouders spaart niet voor hun kinderen. De helft daarvan geeft aan dat ze daar de financiële ruimte niet voor hebben. 30 % geeft aan dat ze geld geven als de kinderen het nodig hebben. 11 % spaart niet, omdat ze vinden dat het geld niets opbrengt. En 9 % schuift het sparen op de lange baan.

Grote en kleine spaarders

Kranten berichten graag over dikke spaarboekjes. “Gemiddeld Belgisch huishouden heeft 450.000 euro in handen” is zo’n kop die geregeld opduikt. Toch zijn die dikke spaarboekjes niet voor al onze landgenoten weggelegd. In België zit een derde van het vermogen in handen van de rijkste 5 %: zij bezitten samen evenveel als de 75 % armste Belgen.

Kortom: de spaarcenten zijn ongelijk verdeeld. En dat gemiddelde gezin met z’n vooruitziende spaargedrag, lijkt vooral een uitzonderlijk geval. Maar goed nieuws: je hebt niet veel geld nodig om te kunnen sparen. Ook als je elke maand een klein beetje spaart, kan je jouw kind(eren) op het einde een mooie som geven.

Indien je dit artikel interessant vond, bekijk dan zeker wat Yongo voor jou kan betekenen:

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.