Zijn er minder goede rapporten door corona?

Yongo Team
Yongo Team
Yongo Expert

Nathalie is leerkracht in het zesde leerjaar en mama van Vince (7 jaar) en Lex (5 jaar). Ze is dus goed geplaatst om in te schatten wat de impact van corona is op de schoolresultaten van onze kinderen. We vroegen haar hoe zij het voorbije schooljaar heeft ervaren en wat ze als leerkracht heeft gedaan om er toch nog het beste van te maken.

Happy Girls
Op het einde van een schooljaar belonen ouders graag een goed rapport. Corona stak echter stokken in de wielen van het onderwijs. Heeft dat een impact op het aantal goede rapporten?

Eerst en vooral is een goed rapport heel relatief. Sommige leerlingen halen schitterende punten, zeker in de lagere school, maar moeten daar amper moeite voor doen. Anderen halen 6/10, maar ze hebben daar keihard voor gewerkt. Wie heeft dan het goede rapport? En wie moet je dan belonen? Het is belangrijk dat je daar rekening mee houdt als ouder! In het algemeen kan je wel zeggen dat het voor veel leerlingen moeilijker was en dat er dus inderdaad minder goede rapporten zullen zijn.

Je geeft les in de lagere school. Heeft corona daar ook een impact gehad op de schoolresultaten en op jullie manier van werken?

Ik geef les in het zesde leerjaar van een school in Schoten. We hebben het voorbije jaar een paar keer afstandsonderwijs moeten geven, vooral in de eerste lockdown, toen alle scholen dicht waren. We hebben ook een week quarantaine moeten doen, omdat een paar kinderen in het zesde leerjaar corona hadden. Maar dat viel eigenlijk goed mee want zo’n 80 % van onze leerlingen kon thuis een computer gebruiken om de lessen te volgen. Op dat vlak mogen we niet klagen, want er zijn veel scholen die het veel moeilijker hebben om iedereen te bereiken thuis. Sommige kinderen waren heel gemotiveerd en waren elke dag al voor ons ingelogd. Op zo’n momenten hangt er ook veel af van de hulp en begeleiding die de ouders thuis kunnen bieden. Voor hen is het ook niet evident geweest.

Jongen aan schoolbord met mondmasker
Was het voor iedereen negatief? Of waren er ook positieve gevolgen?

Het coronajaar heeft op sommige leerlingen inderdaad een positieve impact gehad. Kinderen die wat introverter zijn of hoogbegaafd ervaren thuiswerk als een plezier. Ze kunnen dan zelfstandig hun taken maken op hun eigen tempo. Sommigen werken in de voormiddag al hun taken af, waardoor ze de rest van de dag kunnen doen wat ze willen. Leerlingen die het al wat moeilijker hadden, vallen nu wel makkelijker uit de boot. Dat kan zijn omdat ze thuis niet kunnen rekenen op hulp, of omdat ze niet de capaciteiten hebben om zelfstandig leerstof te verwerken. Voor hen heeft corona een negatief effect gehad en zijn de problemen nog meer uitvergroot.

Hebben je leerlingen volgens jou nu een leerachterstand?

We hebben natuurlijk niet optimaal kunnen lesgeven, maar vergeleken met het secundair onderwijs valt de leerachterstand in het zesde leerjaar goed mee. Het meeste daarvan is nog wel recht te trekken. Enkel voor Frans merken we meer problemen. Daar beginnen we mee in het vijfde leerjaar en de leerlingen die nu in het zesde zitten, hebben in het vijfde door de lockdown begin 2020 toch wat achterstand opgelopen. Een taal leren doe je stap voor stap en als de basis niet goed zit, is het moeilijker om een goed niveau te halen en te evolueren.

Hebben jullie de manier van lesgeven aangepast door corona?

We hebben daar in onze school op ingespeeld door niveaugroepen te maken die rekening houden met de capaciteiten van de leerlingen. We proberen dan zoveel mogelijk te differentiëren, zodat we iedereen mee hebben. Voor Frans hebben we bijvoorbeeld twee niveaugroepen gemaakt in plaats van apart les te geven in de twee klassen. Zo konden we beter inspelen op de behoeften van de leerlingen. Ik heb lesgegeven aan de leerlingen die het echt moeilijk hebben met Frans. Zo kan ik ze beter op hun niveau begeleiden, zijn ze minder snel gedemotiveerd en vallen ze minder gemakkelijk uit de boot. Mijn collega heeft dan de leerlingen geholpen die al een hoog niveau hebben. Ze geeft ze dan moeilijkere uitdagingen, zodat ze ook gemotiveerd blijven en het gevoel hebben iets bij te leren. Op die manier hebben we geprobeerd om de achterstand zoveel mogelijk te beperken. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie weer terugkeren naar een normale situatie!

Meisje met duim omhoog
Ouders, leerkrachten en kinderen hebben een bijzonder jaar achter de rug en dat zal zich vertalen in de cijfers en de rapporten. Maar we willen onze kinderen toch laten zien dat we het waarderen dat ze zo hard hun best hebben gedaan. Hoe zou jij dat aanpakken in jouw dubbelrol als moeder en leerkracht?

Als ouder en als leerkracht zou ik adviseren om vooral de inzet te belonen en minder de punten. Anders riskeer je dat kinderen gedemotiveerd geraken als de erg hoge cijfers gewoon niet haalbaar zijn in de praktijk. Ik merk in de klas ook dat sommige kinderen al ineenkrimpen als ze horen dat een klasgenootje erg goede punten haalt, waar zij alleen maar van kunnen dromen. Ik had bijvoorbeeld een meisje in de klas dat altijd 9/10 of 10/10 haalde, die dan zwaar teleurgesteld was omdat ze “maar” 8/10 had. En dan zie je de beteuterde gezichtjes van de kinderen die met veel moeite 7/10 halen ... Ik denk en hoop wel dat we in de toekomst meer zullen gaan naar een competentierapport, met nadruk op het belonen van het leerproces en minder op de punten. Voor veel kinderen zal het een zegen zijn als de competitie van de punten wegvalt! Wat de beloning betreft, zou ik enkel iets geven voor het laatste rapport van het schooljaar om te vermijden dat je kind anders voor alles wat het doet een beloning verwacht. Mijn kinderen krijgen dan een centje. Anderzijds geven hun grootouders en overgrootmoeder wel voor elk rapport wat geld aan hen, maar dat moet kunnen he!

Wil je het goed rapport of de inspanningen van je kind belonen?

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur