Wil jij ook steeds het beste voor je kinderen?

Met Yongo van AG kies je voor meer dan gewoon een spaarrekening om te bouwen aan de financiële toekomst van je kinderen.

Daarom kiezen ouders voor Yongo

Return
Interessant rendementspotentieel

Je kiest voor een spaar­product met een gewaar­borgd rende­ment of een beleggings­product met een potentieel hoger rende­ment, op naam van je kind.

Rhythm
Op je eigen ritme

Je kan al storten vanaf € 10, wanneer je wil! Jij bepaalt het zelf.

Costs
Minimale kosten

Er zijn geen instapkosten en geen uitstapkosten op einddatum. Beheerskosten enkel als je belegt.

AG Insurance
AG, de grootste verzekeraar van België

Je stortingen worden gediversifierd belegd op lange termijn door de experts van AG.

Grows with you - Spring 2022
Yongo van AG, de online spaarpot die groeit

 

Beleggen of sparen?

Om je te helpen kiezen, zie je hier de voornaamste kenmerken van onze twee formules:

Yongo Star

Een beleggingsverzekering van tak 23

 • Beleggen betekent meer rendements­potentieel, maar ook meer risico
 • Je belegt in een gediversifieerd fonds: Yongo Neutral Fund
 • Een automatisch overdrachts­mechanisme naar een defensiever fonds bij een sterke daling op de beurs.

Yongo Moon

Een spaarverzekering van tak 21

 • Sparen betekent meer stabiliteit en minder verrassingen
 • Huidig gewaarborgd rendement op elke storting: 0,50 %
 • Jaarlijks winst­deling mogelijk van AG

Met promocode SPRING krijg je € 20 cadeau!

Open een Yongo Star of Yongo Moon, gebruik de code en stort zelf minstens € 10 om het contract te activeren. Daarna krijg je er automatisch € 20 bij!

Extra info producten

Formules

Yongo Star is een levensverzekering van tak 23. Met deze formule kan je beleggen gedurende een bepaalde tijd. Je hebt geen gewaarborgd rendement, maar mikt op een potentieel hoger rendement met risico op verlies. Op einddatum krijgt je kind de waarde van de reserve.

Yongo Moon is een levensverzekering van tak 21. Met deze formule kan je sparen gedurende een bepaalde tijd. Je hebt een gewaarborgde rentevoet en meer zekerheid. Op einddatum krijgt je kind de waarde van de reserve.

Je kan de verschillende prestatiescenario’s bekijken in de essentiële informatiedocumenten.

Het fonds van Yongo Star: alles wat je moet weten!

Deze beleggingsverzekering van tak 23 investeert in het Yongo Neutral Fund. Dat is samengesteld uit (verhoudingen kunnen licht wijzigen):

 • 50 % obligaties
 • 50 % aandelen

Met Yongo Star krijg je ook een automatisch overdrachtsmechanisme dat grote schommelingen moet beperken. Als de waarde van het fonds meer dan 10 % daalt, wordt je kapitaal automatisch overgedragen van het Yongo Neutral Fund naar het fonds Yongo Defensive Fund, dat veel stabieler is.

Wil je hier meer over weten? Bekijk het voorbeeld op de productpagina van Yongo Star. Een overzicht van de geografische en sectoriële spreiding, de samenstelling van de fondsen en de rendementen uit het verleden vind je in de maandelijkse beheersrapporten:

De winstdeling van Yongo Moon, wat is dat eigenlijk?

Met Yongo Moon, een spaarverzekering van tak 21, kan je elk jaar een winstdeling krijgen. Die is niet gewaarborgd en kan jaar na jaar wijzigen afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Deze eventuele winstdelingen worden toegevoegd aan de gespaarde som (de reserve) en dragen dus bij aan de groei van je eindkapitaal. AG heeft geen wettelijke en contractuele verplichting om een winstdeling te geven.

Wat wel gewaarborgd is, is je rentevoet! De rentevoet die van toepassing is op het moment van je storting is geldig gedurende de ganse looptijd van het contract op die storting. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen.

De rendementen: onze meerwaarde in jouw voordeel

De fondsen waarin je kan investeren met Yongo bestaan al een hele tijd. Ideaal, want dan kan je kijken naar de resultaten uit het verleden om de rendementen te beoordelen!

Geannualiseerde rendementen van Yongo Star

Dit zijn de geannualiseerde nettorendementen (inclusief beheerskosten) van het Yongo Neutral Fund sinds de lancering (30/01/2017), voor het voorbije jaar (situatie op 31/12/2021) en de voorbije 3 jaar (situatie op 31/12/2021). Deze rendementen houden geen rekening met de eenmalige premietaks van 2 % op je storting. De beheerskosten zijn er wel al in verrekend. Deze rendementen geven enkel een indicatie en zijn geen garantie voor de toekomst.

Je kan de huidige waarde van het Yongo Neutral Fund en het Yongo Defensive Fund (enkel relevant bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) terugvinden op de site van AG.

De rendementen van Yongo Moon

Het rendement van Yongo Moon hangt af van de gewaarborgde rentevoet die in voege is op het moment van je storting. Op dit moment bedraagt die 0,50 %. Deze nettorendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Hoeveel heb je nodig om te sparen of beleggen met Yongo?

Voor alle Yongo-producten kan je bijdragen vanaf 10 euro per storting.

Kosten: alles wat je moet weten

Yongo Star

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor je kind 18 jaar is: 1 % van de theoretische afkoopwaarde
  • Als je kind 17 jaar is en de einddatum op 18 jaar ligt: 0 %
  • Als je kind 18 jaar is: 0 %
 • Beheerskosten:
  • De kosten voor het Yongo Neutral Fund worden geschat op 2,16 % per jaar en voor het Yongo Defensive Fund (bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) op 0,65 %.
  • Er zijn geen kosten voor de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

Yongo Moon

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor de leeftijd van 18 jaar van het kind bedraagt de afkoopkost maximaal 5 % van de theoretische afkoopwaarde. Hoe dichter de einddatum van het contract nadert, hoe lager de afkoopkosten. Bij een afkoop op 5, 4, 3, 2, 1 jaar voro de einddatum bedraagt de kost respectievelijk 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 %.
  • Vanaf de leeftijd van 18 jaar van het kind zijn er geen afkoopkosten meer.
 • Beheerskosten:
  • Op dit moment betaal je geen beheerskosten voor Yongo Moon.
Fiscaliteit

Yongo Moon en Yongo Star

 • Je betaalt een eenmalige taks van 2 % op je stortingen.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.
 • Roerende voorheffing:
  • Yongo Star is niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
  • Yongo Moon is niet onderworpen aan de roerende voorheffing op einddatum. Bij een afkoop binnen de eerste 8 jaar van het contract betaal je 30 % roerende voorheffing. Deze voorheffing wordt berekend op een fictief rendement van minstens 4,75 %.
Risico’s: zo ben je op alles voorbereid

Yongo Star

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product is het mogelijk dat het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

Yongo Moon

 • Yongo Moon wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 • Yongo Moon biedt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als die winstdeling heel laag is of helemaal niet wordt uitgekeerd en de rentevoet in de toekomst zou zakken, bestaat de mogelijkheid dat het uitgekeerde bedrag lager zou zijn dan het gespaarde bedrag door de impact van de taksen en kosten.
Het geld voor je kind wordt duurzaam beheerd!

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de beleggings­keuzes die we maken. Daarom integreren we systematisch ESG-risicoscores (milieu, maatschappij en goed bestuur) bij de analyses die we maken voor we beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bepaalde controversiële sectoren, zoals tabak, steenkool en wapens, sluiten we uit.

Meer info over onze duurzame beleggings­aanpak vind je in dit algemeen kader

Documenten
Vragen of klachten
 • Al je vragen kan je stellen op het nummer 02/664.03.80 of via chat, mail of ons contactformulier.
 • Alle klachten over dit product, kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel: tel. +32 (0)2 664 02 00, e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
 • Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, Meeussquare 35, B-1000 Brussel: tel. +32 (0)2 547 58 71, fax +32 (0)2 547 59 75, website: ombudsman.as, e-mail: info@ombudsman.as.

Zo kan je starten met Yongo

Heb je alle informatie doorgenomen en ben je overtuigd? Klik op de link hieronder, open een account en voeg de Yongo toe die past bij jouw gezin.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur