Beleg voor de toekomst van je kind, met Yongo Star.

Je mikt op een hoger rendement voor het geld dat je spaart voor je kinderen.

 • Yongo Star is een beleggingsverzekering van AG
 • Potentieel hoger rendement met een beleggingsverzekering
 • Automatisch overdrachts­mechanisme naar een defensief fonds bij een daling op de beurs
Start met Yongo Star
Start met Yongo Star

Waarom kiezen voor Yongo Star?

Rendement

Je investeert in beleggingen. Je gaat voor een potentieel hoger rendement tegen een hoger risico

Eigen ritme

Je kiest zelf wanneer en hoeveel je stort: maandelijks, jaarlijks of als het past. En dit al vanaf € 10

Lage kosten

Je betaalt geen instap- en beheerskosten, geen uitstapkosten of taksen op einddatum, *enkel een taks van 2% op elke storting.

Probeer Yongo Star

Zo start je met Yongo!

Stap 1 - Registreer je

Maak gemakkelijk je Yongo-account door te registreren.

Stap 2 - Doe de test

Vul de vragenlijst in om te kijken of Yongo iets voor jou is.

Stap 3 - Kies Yongo Star

Kies of je wil sparen of beleggen voor de financiële toekomst van je kind en onderschrijf een Yongo Moon of Yongo Star.

Stap 4 - Start met beleggen

Stort minstens € 10 om je contract te activeren.

Ik wil Yongo Star

Zo start je met Yongo!

Registreer je

Maak gemakkelijk je Yongo-account door te registeren.

Doe de test

Vul de vragenlijst in om te kijken of Yongo iets voor jou is.

Kies Yongo Star

Kies of je wil sparen of beleggen voor de financiële toekomst van je kind en onderschrijf een Yongo Moon of Yongo Star.

Start met beleggen

Stort minstens € 10 om je contract te activeren.

Ik wil Yongo Star

De prestaties van Yongo Neutral Fund, het fonds van Yongo Star

Kunnen kijken in de toekomst ... Hoe handig zou dit niet zijn bij het beleggen? Jammer genoeg lukt dit niet. Maar we kunnen wel in het verleden duiken, aangezien het fonds Yongo Neutral Fund toch al even bestaat.   

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds gedurende de afgelopen jaren. Die houden geen rekening met de taksen, maar wel met de beheerkosten. Uiteraard vormen de resultaten uit het verleden geen betrouwbare referentie voor de prestaties in de toekomst. 

De huidige waarde vind je terug op de site van AG: 

Tijdelijk aanbod!

Met de promocode “WINTER” krijg je € 20!

Met Yongo Moon spaar je op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten!

Ik wil sparen voor mijn kind
Ik wil sparen voor mijn kind

Klaar om te beleggen voor je kind?

Met Yongo Star zet je geld opzij, op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten! Zorg ervoor dat je alle informatie hebt doorgenomen voor je start met Yongo Star.

Ik wil beleggen voor mijn kind

Start nu met Yongo en krijg € 20 cadeau!

Zo gebruik je een promocode:

- Creëer gratis je Yongo-account of log in
- Klik op “Voeg een Yongo toe” en kies tussen Yongo Moon en Yongo Star
- Gebruik je promocode om € 20 te krijgen van Yongo
- Stort minstens € 10* om je Yongo Moon of Yongo Star te activeren
- Je krijgt automatisch € 20 erbij!

*Om te starten met Yongo moet je minstens € 10 storten. Daarna kies je zelf wanneer je stort en welk bedrag. Op elke storting is een premietaks van 2 % verschuldigd, die meteen wordt doorgestort naar de Belgische staat.

Profiteer van de actie!

Alle details over Yongo Star

Sparen op naam van je kind

Met Yongo Star is het bedrag dat je belegt onmiddellijk eigendom van je kind, ook als het nog minderjarig is. Je kind is immers tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te beleggen tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen voor zijn 18e worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot je kind meerderjarig is.

Risico's
 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheids­waarde is afhankelijk van de evolutie van de onder­liggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekerings­nemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, kan de eenheids­waarde hoger of lager zijn dan de waarde op het moment van premie­betaling. De verzekerings­nemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: er bestaat steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: hoewel dit mechanisme bedoeld is om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te beperken, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. Bij een faillissement van de verzekeraar is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.
Kosten
 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
  • Afkoopkosten:
   Bij afkoop voor je kind 18 jaar is: 1 % van de theoretische afkoopwaarde
  • Als je kind 17 jaar is en de einddatum op 18 jaar ligt: 0 %
  • Als je kind 18 jaar is: 0 %
 • Beheerskosten:
  • De kosten voor het Yongo Neutral Fund worden geschat op 2,32 % per jaar en voor het Yongo Defensive Fund (bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) op 0,78 %.
  • Er zijn geen kosten voor de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.
Fiscaliteit
 • Je betaalt een eenmalige taks van 2 % op je stortingen.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.
 • Roerende voorheffing:
 • Yongo Star is niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
Beleggingsbeleid van het Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund
 • Met Yongo Star streven we naar een aantrekkelijk rendement zonder al te grote risico’s te nemen. Daarbij gebruiken we twee fondsen:
 • Het Yongo Neutral Fund
  Hiermee mikken we op een optimaal rendement. Het fonds heeft een risico-indicator 3 (op een schaal van 1 tot 7). Dat is een neutraal risiconiveau. We beleggen daarvoor in wereldwijde aandelen en obligaties, met circa 50% aandelen en 50 % obligaties, naargelang de omstandigheden op de financiële markten.
 • Het Yongo Defensive Fund
  Hiermee mikken we op een stabiel rendement. Het fonds heeft een risico-indicator 2 (op een schaal van 1 tot 7). Dat is een laag risiconiveau. We beleggen daarvoor in onderliggende fondsen die voornamelijk beleggen in vastrentende activa, nauwkeuriger in internationale obligaties en cash, met een voorkeur voor obligaties met een beperkte looptijd om zo het risico nog meer te beperken. Dit fonds wordt enkel gebruikt bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

Meer informatie over het beleggingsbeleid van deze twee fondsen vind je in de beheersreglementen.

Veiligheidsbuffer: het automatisch overdrachtsmechanisme

Met Yongo Star worden al te grote schommelingen op de beurzen opgevangen door een automatisch overdrachtsmechanisme. Hier vind je alle informatie over dit mechanisme.

Hoe werkt het overdrachtsmechanisme?

Het geld dat je belegt voor je kind komt terecht in het Yongo Neutral Fund, een mix van aandelen en obligaties. Op het moment dat je stort wordt de referentiewaarde bepaald van je belegging op basis van de waarde van het fonds. Die waarde bepaalt wanneer het automatisch overdrachtsmechanisme in werking treedt. De referentiewaarde van je belegging wordt automatisch aangepast als de waarde van het fonds met 10 % verhoogt of bij automatische herbelegging (zie hieronder).

Als het fonds meer dan 10 % in waarde daalt ten opzichte van die referentiewaarde, wordt de reserve automatisch overgedragen naar een defensiever fonds dat veel stabieler blijft: het Yongo Defensive Fund. Daar kan je belegging amper in waarde dalen, maar ook amper stijgen.

Wanneer gaat je kapitaal terug naar het Yongo Neutral Fund (automatische herbelegging)?

Uiteraard beleg je niet om bij de eerste serieuze daling meteen vast te zitten in een heel defensief fonds! Daarom wordt je belegging terug overgezet naar het Yongo Neutral Fund, als aan deze twee voorwaarden is voldaan:

Het Yongo Neutral Fund moet minstens 5 % hoger noteren in vergelijking met het laagste niveau sinds je geld in het Yongo Defensive Fund zit.

Het Yongo Neutral Fund moet gedurende minstens 10 dagen in waarde zijn gestegen in een periode van 15 dagen.

Wat als er daarna weer een daling is?

Op het moment dat je terug instapt in het Yongo Neutral Fund wordt de waarde van je belegging opnieuw vastgelegd en als referentie gebruikt om te bepalen wanneer het mechanisme opnieuw moet werken. Die nieuwe referentiewaarde zal dus eerst 10 % moeten zakken, voor je geld terug naar het Yongo Defensive Fund wordt overgezet.

Een concreet voorbeeld met een belegging van 100 euro

Stel dat je een Yongo Star opent voor je kind en je stort 100 euro. Om de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme duidelijk te maken, geven we een fictieve situatie met een aantal belangrijke momenten waarop het mechanisme in werking zou treden.

 1. Je stort € 100
  Met het geld dat je stort in Yongo Star worden eenheden gekocht van het Yongo Neutral Fund. We gaan er hier vanuit dat je met € 100 exact 1 eenheid hebt. De waarde op de dag dat je geld belegt, wordt gebruikt als referentie om te bepalen wanneer het automatisch overdrachtsmechanisme moet werken.
 2. Je belegging is gestegen tot € 125
  De waarde van het fonds is al aardig gestegen. Om die winst zoveel mogelijk veilig te stellen, wordt ook het niveau aangepast waarop het mechanisme moet beginnen werken.
 3. Je belegging daalt tot € 112,5
  Dit is een daling met € 12,50 en dat is 10 % van € 125. Het automatisch overdrachtsmechanisme zet je geld over naar het Yongo Defensive Fund.
 4. Je belegging stijgt heel licht tot € 113,5
  Het Yongo Defensive Fund is heel stabiel, dus de stijgingen en dalingen zijn beperkt. Het Yongo Neutral Fund is nog niet voldoende gestegen, dus je belegging blijft voorlopig in het defensieve fonds.
 5. Het Yongo Neutral Fund staat op € 118,125
  Deze waarde is 5 % hoger dan € 112,5 en dat was de laagste waarde die je had bereikt sinds de overdracht. Je geld gaat automatisch terug naar het Yongo Neutral Fund en kan opnieuw profiteren van het hogere rendementspotentieel. € 118,125 is de nieuwe referentiewaarde. Als het fonds meteen 10 % lager zakt (dus tot € 106,32) dan wordt je belegging opnieuw overgezet naar het Yongo Defensive Fund. Stijgt je belegging met 10 %? Dan wordt de referentiewaarde aangepast naar de hogere waarde.

 

Informatie over duurzaamheid

De fondsen Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund hebben ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over de ecologische en sociale kenmerken is beschikbaar voor Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vind je op de website van AG.

Voor het Yongo Neutral-fonds past AG ook bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën toe. Dankzij dit beleid heeft het fonds het Towards Sustainability-label bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet het fonds beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid is aangepast aan deze vereisten vind je hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit fonds beantwoordt aan jouw duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vind je op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Bij de documenten vind je de infofiche duurzaamheid van elk fonds en het bijhorende jaarrapport.

Klachten
 • Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer +32 (0)2 664 03 80 of via e-mail.
 • Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG nv, Dienst Klachtenbeheer, telefoonnummer +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.
 • Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel (email: info@ombudsman-insurance.be en website: www.ombudsman-insurance.be).          

Deze levensverzekering is ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.