Beleggen met Yongo Star

Kiezen voor een hoger rendementspotentieel

Beleggen met Yongo Star

Kiezen voor een hoger rendementspotentieel

Yongo Star is een beleggingsverzekering van tak 23 van AG waarmee je gedurende een bepaalde tijd kan beleggen voor je kind in het Yongo Neutral Fund. Je hebt geen gewaarborgd rendement, dus er is risico op verlies, maar je mikt op een potentieel hoger rendement.

Op deze pagina vind je alle informatie over de samenstelling van het fonds, het automatisch overdrachtsmechanisme dat grote schommelingen beperkt, de rendementen uit het verleden, de kosten, risico’s, fiscaliteit, enz. Een schatting van mogelijke winst en verlies vind je in de essentiële-informatiedocumenten. Neem deze pagina door voor je start met Yongo Star.

Kies de combinatie die past bij jouw gezin

 Waarom beleggen met Yongo?

 • Je hebt tijd om een mooi kapitaal op te bouwen voor je kind
 • Beleggen op lange termijn = risico verkleinen

Belangrijkste kenmerken van Yongo Star

Alle details vind je onder deze tabel.

Yongo Star
Type product Tak 23 (beleggingsverzekering)
Op naam van Je kind is verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde van het contract (meer weten)
Rende­ment Hangt af van de evolutie van het beleggingsfonds (meer weten):
Historisch rendement Yongo Neutral Fund
Automatisch overdrachtsmechanism Ja, bij een daling van meer dan 10% van de waarde van het Yongo Neutral Fund (meer weten)
Instap­kosten Geen
Beheerskosten Yongo Neutral Fund: circa 2,32 % per jaar
Yongo Defensive Fund: circa 0,78 % per jaar (enkel bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme)
Uitstap­kosten op einddatum Geen
Mogelijke startdatum van het contract Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 14 jaar van het kind
Minimum duurtijd 8 jaar en 1 maand
Einddatum van het contract Vrij te kiezen tussen de leeftijd van 18 en 24 jaar van het kind
Bedrag van storting Vrij te kiezen, tussen € 10 en € 10.000 per storting
Frequen­tie Je kiest zelf hoe vaak je wilt beleggen
Fiscaliteit
 • 2 % premietaks op elke storting
 • Geen roerende voorheffing
 • Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn
 • De fiscale behandeling hangt af van je persoonlijke situatie en kan wijzigen in de toekomst
Afkoop­vergoeding
 • Vanaf 18 jaar: geen afkoopvergoeding.
 • Voor 18 jaar: 1 % van de theoretische afkoopwaarde
 • Bij einddatum op leeftijd van 18 jaar van het kind: geen afkoopvergoeding in het laatste jaar van het contract.
 • Geen afkoopvergoeding bij opzegging binnen de 30 dagen na inwerkingtreding van het contract
Risico's Yongo Star is een tak 23-product, waardoor beleggen met deze formule verschillende risico's heeft (meer weten)
Documenten

 

 

Start nu met Yongo en krijg € 20 cadeau!

Zo gebruik je een promocode:

- Creëer gratis je Yongo-account of log in
- Klik op “Voeg een Yongo toe” en kies tussen Yongo Moon en Yongo Star
- Gebruik je promocode om € 20 te krijgen van Yongo
- Stort minstens € 10* om je Yongo Moon of Yongo Star te activeren
- Je krijgt automatisch € 20 erbij!

*Om te starten met Yongo moet je minstens € 10 storten. Daarna kies je zelf wanneer je stort en welk bedrag. Op elke storting is een premietaks van 2 % verschuldigd, die meteen wordt doorgestort naar de Belgische staat.

Rendementen uit het verleden

Dit zijn de gemiddelde geannualiseerde netto­rendementen (inclusief beheers­kosten) van het Yongo Neutral Fund sinds de lancering (30/01/2017), het voorbije jaar (2021) en de voorbije 3 jaar (situatie op 31/12/2021). Deze rendementen zijn louter illustratief en zijn geen garantie voor de toekomst.

Je kan de huidige waarde van de twee fondsen terugvinden op de site van AG:

Tijdelijk aanbod!

Met de promocode “WINTER” krijg je € 20!

Met Yongo Star beleg je op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten!

Klaar om te beleggen voor je kind?

Met Yongo Star mik je op een hoger rendementspotentieel. Je zet geld opzij, op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten!

Neem grondig alle informatie door voor je start met Yongo Star.

Wil je liever sparen? Ontdek dan Yongo Moon.

Wil je liever sparen?
Ontdek dan Yongo Moon.

 

Alle details over Yongo Star

Kies je voor Yongo Star, een tak 23-product van AG, dan mik je, als wettelijk vertegenwoordiger van je kind, op mogelijk meer rendement. Bij Yongo Star wordt het kapitaal belegd in een levensverzekering gelinkt aan beleggingsfondsen. Het totale spaarbedrag van je kind kan dus schommelen omdat het afhangt van de evolutie van deze fondsen. Deze oplossing houdt dus een risico in dat echter wordt getemperd door een ingebouwd automatisch overdrachtsmechanisme. Met Yongo Star kan je kind, vanaf zijn 18de, projecten op langere termijn financieren, zoals hogere studies, de aankoop van een huis of – wie weet - een huwelijk.

Wil je alle informatie nog eens rustig doornemen op je tablet of op papier?
Download onze brochure.

Met Yongo Star beleg je voor je kind. Het bedrag dat je opzijzet, is onmiddellijk eigendom van je kind, ook als het nog minderjarig is. Je kind is immers tegelijkertijd verzekerings­nemer, verzekerde en begunstigde bij leven. Deze levens­verzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat je toe te investeren tot de voorziene eind­datum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen voor de 18e verjaardag van je kind worden op een bank­rekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot je kind meerder­jarig is. Onderschrijven is mogelijk op voorwaarde dat je kind jonger is dan 14 jaar. Yongo Star voorziet in een waarborg bij leven en een waarborg bij overlijden. Beleggen voor je kind houdt een voordeel in: je hebt tijd! Daarom zou je je een beetje meer risico kunnen veroorloven. Met een belegging zoals Yongo Star, een product van AG, kiezen jij, je familie en vrienden resoluut voor een mogelijks hoger rendement. Elke belegging hangt af van de evolutie van de markt. Het rendement hangt af van de fondsen gekoppeld aan de levens­verzekering van je kind: ‘Yongo Neutral Fund’ en ‘Yongo Defensive Fund’. Als de waarde van die fondsen toeneemt, neemt het rendement toe en als ze afneemt, neemt het rendement af. Er is geen kapitaals- noch rendements­garantie. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekerings­nemer. Er wordt geen winst­deling toegekend door de verzekerings­maatschappij.

Beleggen voor je kind met YONGO STAR

 1. Geen instapkosten en geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden. Eventuele uitstapkosten bij vroegtijdig beëindigen van het contract en een jaarlijkse beheerskost (zie hierna).
 2. Spaargeld dat op naam van je kind staat en dat je kind kosteloos kan afkopen vanaf zijn 18de verjaardag.
 3. Een mogelijk hoger rendement.
 4. Een risiconiveau dat deels wordt getemperd dankzij een automatisch overdrachtsmechanisme.
 5. Een actief beheer van de Yongo-fondsen door specialisten.
 6. Geen roerende voorheffing.
 7. De mogelijkheid om Yongo Dreams te gebruiken waarmee je kind de waarde van geld leert.

Beleggingsbeleid van het Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund

Met Yongo Star streven we naar een aantrekkelijk rendement zonder al te grote risico’s te nemen. Daarbij gebruiken we twee fondsen:

 • Het Yongo Neutral Fund
  Hiermee mikken we op een optimaal rendement. Het fonds heeft een risico-indicator 3 (op een schaal van 1 tot 7). Dat is een neutraal risiconiveau. We beleggen daarvoor in wereldwijde aandelen en obligaties, met circa 50% aandelen en 50 % obligaties, naargelang de omstandigheden op de financiële markten.
 • Het Yongo Defensive Fund
  Hiermee mikken we op een stabiel rendement. Het fonds heeft een risico-indicator 2 (op een schaal van 1 tot 7). Dat is een laag risiconiveau. We beleggen daarvoor in wereldwijde obligaties en cash, met een voorkeur voor obligaties met een beperkte looptijd om zo het risico nog meer te beperken. Dit fonds wordt enkel gebruikt bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

Meer informatie over het beleggingsbeleid van deze twee fondsen vind je in de beheersreglementen.

Veiligheidsbuffer: het automatisch overdrachtsmechanisme

Met Yongo Star worden al te grote schommelingen op de beurzen opgevangen door een automatisch overdrachtsmechanisme. Hier vind je alle informatie over dit mechanisme.

Hoe werkt het overdrachtsmechanisme?

Het geld dat je belegt voor je kind komt terecht in het Yongo Neutral Fund, een mix van aandelen en obligaties. Op het moment dat je stort wordt de referentiewaarde bepaald van je belegging op basis van de waarde van het fonds. Die waarde bepaalt wanneer het automatisch overdrachtsmechanisme in werking treedt. De referentiewaarde van je belegging wordt automatisch aangepast als de waarde van het fonds met 10 % verhoogt of bij automatische herbelegging (zie hieronder).

Als het fonds meer dan 10 % in waarde daalt ten opzichte van die referentiewaarde, wordt de reserve automatisch overgedragen naar een defensiever fonds dat veel stabieler blijft: het Yongo Defensive Fund. Daar kan je belegging amper in waarde dalen, maar ook amper stijgen.

Wanneer gaat je kapitaal terug naar het Yongo Neutral Fund (automatische herbelegging)?

Uiteraard beleg je niet om bij de eerste serieuze daling meteen vast te zitten in een heel defensief fonds! Daarom wordt je belegging terug overgezet naar het Yongo Neutral Fund, als aan deze twee voorwaarden is voldaan:

 1. Het Yongo Neutral Fund moet minstens 5 % hoger noteren in vergelijking met het laagste niveau sinds je geld in het Yongo Defensive Fund zit.
 2. Het Yongo Neutral Fund moet gedurende minstens 10 dagen in waarde zijn gestegen in een periode van 15 dagen.

Wat als er daarna weer een daling is?

Op het moment dat je terug instapt in het Yongo Neutral Fund wordt de waarde van je belegging opnieuw vastgelegd en als referentie gebruikt om te bepalen wanneer het mechanisme opnieuw moet werken. Die nieuwe referentiewaarde zal dus eerst 10 % moeten zakken, voor je geld terug naar het Yongo Defensive Fund wordt overgezet.

Een concreet voorbeeld met een belegging van 100 euro

Stel dat je een Yongo Star opent voor je kind en je stort 100 euro. Om de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme duidelijk te maken, geven we een fictieve situatie met een aantal belangrijke momenten waarop het mechanisme in werking zou treden.

 1. Je stort € 100
  Met het geld dat je stort in Yongo Star worden eenheden gekocht van het Yongo Neutral Fund. We gaan er hier vanuit dat je met € 100 exact 1 eenheid hebt. De waarde op de dag dat je geld belegt, wordt gebruikt als referentie om te bepalen wanneer het automatisch overdrachtsmechanisme moet werken.
 2. Je belegging is gestegen tot € 125
  De waarde van het fonds is al aardig gestegen. Om die winst zoveel mogelijk veilig te stellen, wordt ook het niveau aangepast waarop het mechanisme moet beginnen werken.
 3. Je belegging daalt tot € 112,5
  Dit is een daling met € 12,50 en dat is 10 % van € 125. Het automatisch overdrachtsmechanisme zet je geld over naar het Yongo Defensive Fund.
 4. Je belegging stijgt heel licht tot € 113,5
  Het Yongo Defensive Fund is heel stabiel, dus de stijgingen en dalingen zijn beperkt. Het Yongo Neutral Fund is nog niet voldoende gestegen, dus je belegging blijft voorlopig in het defensieve fonds.
 5. Het Yongo Neutral Fund staat op € 118,125
  Deze waarde is 5 % hoger dan € 112,5 en dat was de laagste waarde die je had bereikt sinds de overdracht. Je geld gaat automatisch terug naar het Yongo Neutral Fund en kan opnieuw profiteren van het hogere rendementspotentieel. € 118,125 is de nieuwe referentiewaarde. Als het fonds meteen 10 % lager zakt (dus tot € 106,32) dan wordt je belegging opnieuw overgezet naar het Yongo Defensive Fund. Stijgt je belegging met 10 %? Dan wordt de referentiewaarde aangepast naar de hogere waarde.

 

BELEGGEN OP NAAM VAN JE KIND

Met Yongo Star is het bedrag dat je belegt onmiddellijk eigendom van je kind, ook als het nog minderjarig is. Je kind is immers tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te beleggen tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen voor zijn 18e worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot je kind meerderjarig is.

RISICO'S

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheids­waarde is afhankelijk van de evolutie van de onder­liggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekerings­nemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, kan de eenheids­waarde hoger of lager zijn dan de waarde op het moment van premie­betaling. De verzekerings­nemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: er bestaat steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: hoewel dit mechanisme bedoeld is om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te beperken, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

Deze verschillende risico’s houden in dat je misschien niet het volledige bedrag recupereert dat je hebt belegd.

DUURZAAMHEID

 • Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.
 • AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit. AG houdt hiermee rekening in het productaanbod van spaar-en beleggingsverzekeringen Yongo.
 • Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.

VRAGEN OF KLACHTEN

 • Al je vragen kan je stellen op het nummer +32 (0)2 664 03 80 of via chat, mail of ons contactformulier.
 • Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG via e-mail, telefonisch op het nummer +32 (0)2 664 05 00 of per post: AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.
 • Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Deze levensverzekering is ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur