Yongo Dreams

Sparen voor een mooi cadeau

Een nieuwe fiets, een smartphone, een goede gitaar, … Het zijn dure en nuttige cadeaus die familie en vrienden echter niet snel zullen geven. Met Yongo Dreams van AG Insurance kunnen ze dat wel! Dat is een tak 26-product waarmee je samen met familie en vrienden een kapitaal voor je kind opbouwt om dat droomcadeau te financieren.

Waarom sparen met Yongo Dreams?

 • Je kind leert sparen met de leuke Yongo-app 
 • Familie en vrienden leggen samen voor een mooier cadeau 
 • Minder cadeaus betekent minder rommel en minder verspilling.

Overzicht kenmerken Yongo Dreams

  Yongo Dreams
Type product Tak 26-product
Wat betekent dit Kapitaal voor je kind opbouwen om een project te financieren op korte of middellange termijn.
Dit product neem je in combinatie met een van de 2 producten op lange termijn (Moon of Star).
Op naam van Het geld staat op jouw naam
Instap­kosten Geen
Beheerskosten

Geen

Min. bedrag 10 euro
Max. bedrag 2.500 euro
Frequen­tie Je kiest zelf hoe vaak je wilt beleggen
Min. duur Bij onderschrijving vóór de geboorte van het kind: 6 maanden.
Bij onderschrijving na de geboorte: 1 jaar.
Max. duur Tot het kind de leeftijd van 24 jaar bereikt.
Eind­datum
De einddatum staat vermeld in de bijzondere voorwaarden en stemt overeen met de einddatum van het langetermijncontract (Yongo Moon of Yongo Star).
Uitstap­kosten Geen
Afkoop­ onder 18 jaar
n.v.t.
Opzegging binnen 30 dagen na de start van het contract n.v.t.
Premie­taks n.v.t.
Roerende voor­heffing Geen

Yongo Dreams

Met Yongo Dreams, een tak 26-product van AG Insurance, kan je een kapitaal voor je kind opbouwen om een project te financieren op korte of middellange termijn. Een nieuwe fiets, een eerste smartphone, een gitaar, … Als ouder kan je op elk moment kosteloos geld opnemen.

Wil je alle informatie nog eens rustig doornemen op je tablet of op papier?
Download onze brochure.

Geld groeit niet aan de bomen; daar komen kinderen al vroeg achter. Met Yongo Dreams ontdekken ze de waarde van elke euro. Jijzelf en je familie en vrienden kunnen in alle veiligheid en zonder kosten geld storten, het is bovendien altijd beschikbaar, wat er ook gebeurt. Dat maakt Yongo Dreams geschikt voor projecten van je kinderen op korte en middellange termijn, want kinderen en tieners koesteren allemaal dromen en dan mag ook hun zakgeld rollen. Omdat het geld op naam van de ouder staat, heb je altijd controle over wat ermee gebeurt, tot je kind meerderjarig is. Op dat moment wordt het kapitaal op naam van je meerderjarige kind gezet en op einddatum ontvangt hij het kapitaal. Ook vóór de geboorte kan je met Yongo Dreams sparen voor je kindje. Inderdaad, al tijdens de zwangerschap kan je een mooie start bij elkaar sparen voor je baby, samen met zijn supporters (jijzelf, je familie en vrienden). Het bedrag op Yongo Dreams is beperkt tot maximaal 2.500 euro. Voor kleine projecten op korte of middellange termijn is dat ruim voldoende. Wordt het bedrag groter? Dan kan je dat geld best overzetten naar Yongo Moon of Yongo Star om projecten op langere termijn te financieren.

YONGO DREAMS, DAT BETEKENT:

 1. Geen kosten of taksen
 2. Spaargeld dat steeds beschikbaar is
 3. Een gewaarborgd kapitaal
 4. Controle van de ouder: Yongo Dreams staat op jouw naam
 5. Je kind leert omgaan met geld

MINIMUMBEDRAG

 • De premiebetaling is volledig vrij. Elke premie moet minimaal € 10 bedragen.

FISCALITEIT

 • Yongo Dreams levert geen rendement op: dit betekent dat je geen roerende voorheffing moet betalen. De roerende voorheffing is de belasting die wordt afgehouden van de roerende inkomsten (zoals die afkomstig van een rendement). Met tak 26 zonder rendement is die belasting dus niet verschuldigd.
 • Bij overlijden van de verzekeringsnemer zijn successierechten verschuldigd.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

KOSTEN

 • Er worden geen kosten aangerekend.

DUUR

 • Minimumduur:
  • bij onderschrijving vóór de geboorte van het kind: 6 maanden
  • bij onderschrijving na de geboorte: 1 jaar
 • Maximumduur: tot het kind de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt.
 • De einddatum staat vermeld in de bijzondere voorwaarden en stemt overeen met de einddatum van het langetermijncontract (Yongo Moon of Yongo Star).

Informatie over duurzaamheid

Yongo Dreams heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken lees je hier. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vind je op de website van AG.

Bij de documenten vind je de infofiche duurzaamheid voor deze formule en het toekomstige jaarlijkse rapport.

KLACHTEN

 • Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer 02/664.03.80 of via yongo@aginsurance.be.
 • Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.
 • Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be.

INFORMATIE

 • De algemene voorwaarden en de financiële infofiche zijn beschikbaar op www.yongo.be.
 • Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van dit product.

GEGEVENS

 • Yongo is een verzekeringsproduct van AG Insurance nv dat is onderworpen aan het Belgisch recht en desgevallend wordt gecommercialiseerd via je makelaar. – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - België - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
 • Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.