Opgelet: de Yongo-app en Mijn Yongo zullen niet toegankelijk zijn van 14 t.e.m. 18 april.

Beleggen of sparen voor je kind ?

Ontdek onze oplossingen en kies een van deze twee producten.

Yongo Star

Beleggingsverzekering (tak 23)

Yongo Star

Beleggingsverzekering (tak 23)

 • Het geld staat op naam van je kind
 • Je belegt wanneer je wil, vanaf € 10
 • Geen instap­kosten, geen uitstap­kosten op einddatum, enkel beheers­kosten
 • Je geld wordt geïnvesteerd in het goed gediversifieerde Yongo Neutral Fund
 • Automatisch overdrachts­mechanisme naar een defensief fonds bij een daling op de beurs

Yongo Moon

Spaarverzekering (tak 21)

Yongo Moon

Spaarverzekering (tak 21)

 • Het geld staat op naam van je kind
 • Je spaart wanneer je wil, vanaf € 10
 • Geen instap­kosten, geen uitstap­kosten op einddatum- en geen beheers­kosten
 • Met sparen heb je meer stabiliteit en minder risico
 • Huidig gewaarborgd rendement: 1,50 % op je storting
 • Jaarlijks mogelijke winstdeling van AG

Tijdelijk aanbod!

Gebruik promocode WINTER en krijg € 20!

Met Yongo spaar of beleg je, op jouw ritme, om zo een start­kapitaal op te bouwen voor je kind. Je kan al starten met € 10!

De kers op de taart!

Met Yongo Dreams leert je kind omgaan met geld

Met Yongo Dreams (tak 26) kan je kind kleine bedragen beheren in zijn eigen digitaal spaarpotje en zo zelf sparen voor cadeaus. Je kan Yongo Dreams gratis toevoegen aan Yongo Moon of Star om sparen ook voor je kind toegankelijk te maken!

 • Familie en vrienden kunnen ook bijdragen voor cadeaus
 • Met de Yongo-app of op Mijn Yongo volgen jij en je kind stap voor stap hoe het spaargeld evolueert
 • Het geld staat op jouw naam en je betaalt geen taksen of kosten
 • Met Dreams kunnen familie en vrienden ook bijleggen voor geboortecadeaus 

Welke van deze combinaties past bij jou?

Kies de combinatie die best past bij jouw gezin. Moon of Star? Met of zonder Dreams?

Wil je een startkapitaal opbouwen voor je kind?

Dat is een slimme keuze. Welkom bij de Yongo-familie! Je kan rekenen op de expertise en betrouwbaarheid van AG.

Zorg ervoor dat je alle informatie over onze producten doorneemt voor je een keuze maakt.

Wil je alle informatie nog eens rustig doornemen op je tablet of op papier? Download onze brochure.

Wil je een startkapitaal opbouwen voor je kind?

Dat is een slimme keuze. Welkom bij de Yongo-familie! Je kan rekenen op de expertise en betrouwbaarheid van AG.

Zorg ervoor dat je alle informatie over onze producten doorneemt voor je een keuze maakt.

Wil je alle informatie nog eens rustig doornemen op je tablet of op papier?
Download onze brochure.

Meest gestelde vragen

Vind je het antwoord op jouw vraag niet? Contacteer ons dan!

Als je op de naam van je kind klikt in de Yongo-app of het platform, kom je bij het overzicht "Kind detail". Daar kan je via de instellingen (het radertje rechtsboven) kiezen voor account aanmaken. Je kan je kind dan een gebruikersnaam en paswoord geven waarmee het zelf toegang krijgt tot de Yongo-app en het platform. In de instellingen bepaal je ook wat je kind wel en niet kan zien of doen. 

Eenmaal je een kind of je kinderen hebt toegevoegd kan je klikken op 'bijdragen' en vervolgens kiezen voor een regelmatige betaling of een éénmalige bijdrage.

Je maakt eerst een Yongo-account aan en vult je persoonlijke gegevens in. Daarna vul je een aantal vragen in die peilen naar je behoeften en je kennis van spaar- en beleggingsproducten. Op basis daarvan stellen we je een product voor dat past bij jouw behoeften.

Vind je het antwoord op jouw vraag niet? Contacteer ons dan!

Extra info producten

Formules

Yongo Star is een levensverzekering van tak 23. Met deze formule kan je beleggen gedurende een bepaalde tijd. Je hebt geen gewaarborgd rendement, maar mikt op een potentieel hoger rendement met risico op verlies. Op einddatum krijgt je kind de waarde van de reserve.

Yongo Moon is een levensverzekering van tak 21. Met deze formule kan je sparen gedurende een bepaalde tijd. Je hebt een gewaarborgde rentevoet en meer zekerheid. Op einddatum krijgt je kind de waarde van de reserve.

Je kan de verschillende prestatiescenario’s bekijken in de essentiële informatiedocumenten.

De kers op de taart, Yongo Dreams

Yongo Dreams is een kapitalisatieverrichting van tak 26. Deze formule kan je vergelijken met een online spaarvarkentje. Je kan het geld op elk moment opnemen om een cadeau te kopen voor je kind of een ander spaardoel te realiseren. Met Yongo Dreams kan je sparen tot maximaal 2.500 euro. Op einddatum van het contract wordt het geld uitgekeerd dat nog niet is opgenomen.

Yongo Dreams is optioneel en kan je nemen als aanvulling op een contract Yongo Star of Yongo Moon.

Het fonds van Yongo Star: alles wat je moet weten!

Deze beleggingsverzekering van tak 23 investeert in het Yongo Neutral Fund. Dat is samengesteld uit (verhoudingen kunnen licht wijzigen):

 • 50 % obligaties
 • 50 % aandelen

Met Yongo Star krijg je ook een automatisch overdrachtsmechanisme dat grote schommelingen moet beperken. Als de waarde van het fonds meer dan 10 % daalt, wordt je kapitaal automatisch overgedragen van het Yongo Neutral Fund naar het fonds Yongo Defensive Fund, dat veel stabieler is.

Wil je hier meer over weten? Bekijk het voorbeeld op de productpagina van Yongo Star. Een overzicht van de geografische en sectoriële spreiding, de samenstelling van de fondsen en de rendementen uit het verleden vind je in de maandelijkse beheersrapporten:

De winstdeling van Yongo Moon, wat is dat eigenlijk?

Met Yongo Moon, een spaarverzekering van tak 21, kan je elk jaar een winstdeling krijgen. Die is niet gewaarborgd en kan jaar na jaar wijzigen afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Deze eventuele winstdelingen worden toegevoegd aan de gespaarde som (de reserve) en dragen dus bij aan de groei van je eindkapitaal. AG heeft geen wettelijke en contractuele verplichting om een winstdeling te geven.

Wat wel gewaarborgd is, is je rentevoet! De rentevoet die van toepassing is op het moment van je storting is geldig gedurende de ganse looptijd van het contract op die storting. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen.

De rendementen: onze meerwaarde in jouw voordeel

De fondsen waarin je kan investeren met Yongo bestaan al een hele tijd. Ideaal, want dan kan je kijken naar de resultaten uit het verleden om de rendementen te beoordelen!

Geannualiseerde rendementen van Yongo Star

Dit zijn de geannualiseerde nettorendementen (inclusief beheerskosten) van het Yongo Neutral Fund sinds de lancering (30/01/2017), voor het voorbije jaar (situatie op 31/12/2021) en de voorbije 3 jaar (situatie op 31/12/2021). Deze rendementen houden geen rekening met de eenmalige premietaks van 2 % op je storting. De beheerskosten zijn er wel al in verrekend. Deze rendementen geven enkel een indicatie en zijn geen garantie voor de toekomst.

Je kan de huidige waarde van het Yongo Neutral Fund en het Yongo Defensive Fund (enkel relevant bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) terugvinden op de site van AG.

De rendementen van Yongo Moon

Het rendement van Yongo Moon hangt af van de gewaarborgde rentevoet die in voege is op het moment van je storting. Op dit moment bedraagt die 1,50 %. Deze nettorendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

En Yongo Dreams?

Yongo Dreams biedt geen rendement omdat het om een financieel product gaat waarmee je het geld op elk moment kunt opvragen en dus bedoeld voor gebruik van het kapitaal korte termijn.

Hoeveel heb je nodig om te sparen of beleggen met Yongo?

Voor alle Yongo-producten kan je bijdragen vanaf 10 euro per storting.

Kosten: alles wat je moet weten

Yongo Star

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor je kind 18 jaar is: 1 % van de theoretische afkoopwaarde
  • Als je kind 17 jaar is en de einddatum op 18 jaar ligt: 0 %
  • Als je kind 18 jaar is: 0 %
 • Beheerskosten:
  • De kosten voor het Yongo Neutral Fund worden geschat op 2,32 % per jaar en voor het Yongo Defensive Fund (bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) op 0,78 %.
  • Er zijn geen kosten voor de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

Yongo Moon

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor de leeftijd van 18 jaar van het kind bedragen de afkoopkosten maximaal 5 % van de theoretische afkoopwaarde. Hoe dichter de einddatum van het contract nadert, hoe lager de afkoopkosten. Bij een afkoop op 5, 4, 3, 2, 1 jaar voor de einddatum bedragen de kosten respectievelijk 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 %.
  • Vanaf de leeftijd van 18 jaar van het kind zijn er geen afkoopkosten meer.
 • Beheerskosten:
  • Op dit moment betaal je geen beheerskosten voor Yongo Moon.

Yongo Dreams

Je betaalt geen kosten om Yongo Dreams te kunnen gebruiken.

Fiscaliteit

Yongo Moon en Yongo Star

 • Je betaalt een eenmalige taks van 2 % op je stortingen.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.
 • Roerende voorheffing:
  • Yongo Star is niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
  • Yongo Moon is niet onderworpen aan de roerende voorheffing op einddatum. Bij een afkoop binnen de eerste 8 jaar van het contract betaal je 30 % roerende voorheffing. Deze voorheffing wordt berekend op een fictief rendement van minstens 4,75 %.

Yongo Dreams

 • Je betaalt geen premietaks.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
Risico’s: zo ben je op alles voorbereid

Yongo Star

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product is het mogelijk dat het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

Yongo Moon

 • Yongo Moon wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 • Yongo Moon biedt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als die winstdeling heel laag is of helemaal niet wordt uitgekeerd en de rentevoet in de toekomst zou zakken, bestaat de mogelijkheid dat het uitgekeerde bedrag lager zou zijn dan het gespaarde bedrag door de impact van de taksen en kosten.

Yongo Dreams

Yongo Dreams wordt niet beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Als AG Insurance in gebreke blijft, draagt de spaarder dus zelf het risico zijn spaargeld volledig of gedeeltelijk te verliezen.

De duurzaamheidsactiviteiten van AG

Bij AG zijn we ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen een bepalende rol speelt in beleggingsprestaties op lange termijn. Milieu, maatschappij en goed bestuur, de zogenoemde ESG-factoren (Environmental, Social and Governance), kunnen een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.​

Wil je meer weten over hoe AG duurzaamheid in elk van zijn producten inbouwt? Bezoek de productpagina van je keuze.​

Documenten
Vragen of klachten

Al je vragen kan je stellen op het nummer 02/664.03.80 of via chat, mail of ons contactformulier.

Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG via e-mail, telefonisch +32 (0)2 664 02 00 of per post: AG nv Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel.

 

Zo kan je starten met Yongo

Heb je alle informatie doorgenomen en ben je overtuigd? Klik op de link hieronder, open een account en voeg de Yongo toe die past bij jouw gezin.

Zo kan je starten met Yongo

Heb je alle informatie doorgenomen en ben je overtuigd? Klik op de link hieronder, open een account en voeg de Yongo toe die past bij jouw gezin.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.