Opgelet: de Yongo-app en Mijn Yongo zullen niet toegankelijk zijn van 14 t.e.m. 18 april.

Beleggen of sparen voor je kind?

Het is kinderspel met Yongo!

Ontdek onze oplossingen en kies een van deze twee producten.

Yongo Star

Beleggingsverzekering (tak 23)

Yongo Star

Beleggingsverzekering (tak 23)

 • Het geld staat op naam van je kind
 • Je belegt wanneer je wil, vanaf € 10
 • Geen instap­kosten, geen uitstap­kosten op einddatum, enkel beheers­kosten
 • Je geld wordt geïnvesteerd in het goed gediversifieerde Yongo Neutral Fund
 • Automatisch overdrachts­mechanisme naar een defensief fonds bij een daling op de beurs
Meer informatie
Meer informatie

Yongo Moon

Spaarverzekering (tak 21)

Yongo Moon

Spaarverzekering (tak 21)

 • Het geld staat op naam van je kind
 • Je spaart wanneer je wil, vanaf € 10
 • Geen instap­kosten, geen uitstap­kosten op einddatum- en geen beheers­kosten
 • Met sparen heb je meer stabiliteit en minder risico
 • Huidig gewaarborgd rendement: 1,75 % op je storting
 • Jaarlijks mogelijke winstdeling van AG
Meer informatie
Meer informatie

Tijdelijk aanbod!

Gebruik promocode WINTER en krijg € 20!

Met Yongo spaar of beleg je, op jouw ritme, om zo een start­kapitaal op te bouwen voor je kind. Je kan al starten met € 10!

Ik wil starten
Ik wil starten

Beleggen of sparen voor je kind?

Het is kinderspel met Yongo!

Ontdek onze oplossingen en kies een van deze twee producten.

Yongo Star

Beleggingsverzekering (tak 23)

Meer informatie
 • Yongo Star is een beleggingsverzekering (tak 23)
 • Het geld staat op naam van je kind
 • Je belegt wanneer je wil, vanaf € 10
 • Geen instap­kosten, geen uitstap­kosten op einddatum, enkel beheers­kosten
 • Je geld wordt geïnvesteerd in het goed gediversifieerde Yongo Neutral Fund
 • Automatisch overdrachts­mechanisme naar een defensief fonds bij een daling op de beurs
Meer informatie

Yongo Moon

Spaarverzekering (tak 21)

Meer informatie
 • Yongo Moon is een spaarverzekering (tak 21)
 • Het geld staat op naam van je kind
 • Je spaart wanneer je wil, vanaf € 10
 • Geen instap­kosten, geen uitstap­kosten op einddatum- en geen beheers­kosten
 • Met sparen heb je meer stabiliteit en minder risico
 • Huidig gewaarborgd rendement: 2 % op je storting
 • Jaarlijks mogelijke winstdeling van AG
Meer informatie

De toekomst van je kind voorbereiden?

Met Yongo draag je onmiddellijk bij aan de financiële toekomst van je kind.

Neem zeker alle informatie over onze Yongo-formules door (zie hieronder) vóór je er een kiest.

Ik start nu
Ik start nu

Heb je een promocode? Gebruik ze zo!

 • Kies Yongo Star of Yongo Moon
 • Onderschrijf online en voer je promocode in de daarvoor voorziene zone in. Deze staat onder de gegevens van je kind. 
 • Klik op de knop “Toepassen”.
 • Stort minstens € 10 om je contract te activeren
 • Je cadeau wordt binnen de maand op de Yongo van je kind gestort
Ik start nu
Ik start nu

Extra info producten

Formules

Yongo Star is een levensverzekering van tak 23. Met deze formule kan je beleggen gedurende een bepaalde tijd. Je hebt geen gewaarborgd rendement, maar mikt op een potentieel hoger rendement met risico op verlies. Op einddatum krijgt je kind de waarde van de reserve.

Yongo Moon is een levensverzekering van tak 21. Met deze formule kan je sparen gedurende een bepaalde tijd. Je hebt een gewaarborgde rentevoet en meer zekerheid. Op einddatum krijgt je kind de waarde van de reserve.

Je kan de verschillende prestatiescenario’s bekijken in de essentiële informatiedocumenten.

Het fonds van Yongo Star: alles wat je moet weten!

Deze beleggingsverzekering van tak 23 investeert in het Yongo Neutral Fund. Dat is samengesteld uit (verhoudingen kunnen licht wijzigen):

 • 50 % obligaties
 • 50 % aandelen

Met Yongo Star krijg je ook een automatisch overdrachtsmechanisme dat grote schommelingen moet beperken. Als de waarde van het fonds meer dan 10 % daalt, wordt je kapitaal automatisch overgedragen van het Yongo Neutral Fund naar het fonds Yongo Defensive Fund, dat veel stabieler is.

Wil je hier meer over weten? Bekijk het voorbeeld op de productpagina van Yongo Star. Een overzicht van de geografische en sectoriële spreiding, de samenstelling van de fondsen en de rendementen uit het verleden vind je in de maandelijkse beheersrapporten:

De winstdeling van Yongo Moon, wat is dat eigenlijk?

Met Yongo Moon, een spaarverzekering van tak 21, kan je elk jaar een winstdeling krijgen. Die is niet gewaarborgd en kan jaar na jaar wijzigen afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Deze eventuele winstdelingen worden toegevoegd aan de gespaarde som (de reserve) en dragen dus bij aan de groei van je eindkapitaal. AG heeft geen wettelijke en contractuele verplichting om een winstdeling te geven.

Wat wel gewaarborgd is, is je rentevoet! De rentevoet die van toepassing is op het moment van je storting is geldig gedurende de ganse looptijd van het contract op die storting. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen.

De rendementen: onze meerwaarde in jouw voordeel

De fondsen waarin je kan investeren met Yongo bestaan al een hele tijd. Ideaal, want dan kan je kijken naar de resultaten uit het verleden om de rendementen te beoordelen!

De prestaties van Yongo Neutral Fund, het fonds van Yongo Star

Kunnen kijken in de toekomst ... Hoe handig zou dit niet zijn bij het beleggen? Jammer genoeg lukt dit niet. Maar we kunnen wel in het verleden duiken, aangezien het fonds Yongo Neutral Fund toch al even bestaat.   

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds gedurende de afgelopen jaren. Die houden geen rekening met de taksen, maar wel met de beheerkosten. Uiteraard vormen de resultaten uit het verleden geen betrouwbare referentie voor de prestaties in de toekomst.

De huidige waarde vind je terug op de site van AG: 

De rendementen van Yongo Moon

Het rendement van Yongo Moon hangt af van de gewaarborgde rentevoet die in voege is op het moment van je storting. Op dit moment bedraagt die 2 %. Deze nettorendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Hoeveel heb je nodig om te sparen of beleggen met Yongo?

Voor alle Yongo-producten kan je bijdragen vanaf 10 euro per storting.

Kosten: alles wat je moet weten

Yongo Star

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor je kind 18 jaar is: 1 % van de theoretische afkoopwaarde
  • Als je kind 17 jaar is en de einddatum op 18 jaar ligt: 0 %
  • Als je kind 18 jaar is: 0 %
 • Beheerskosten:
  • De kosten voor het Yongo Neutral Fund worden geschat op 2,32 % per jaar en voor het Yongo Defensive Fund (bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) op 0,78 %.
  • Er zijn geen kosten voor de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

Yongo Moon

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor de leeftijd van 18 jaar van het kind bedragen de afkoopkosten maximaal 5 % van de theoretische afkoopwaarde. Hoe dichter de einddatum van het contract nadert, hoe lager de afkoopkosten. Bij een afkoop op 5, 4, 3, 2, 1 jaar voor de einddatum bedragen de kosten respectievelijk 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 %.
  • Vanaf de leeftijd van 18 jaar van het kind zijn er geen afkoopkosten meer.
 • Beheerskosten:
  • Op dit moment betaal je geen beheerskosten voor Yongo Moon.
Fiscaliteit

Yongo Moon en Yongo Star

 • Je betaalt een eenmalige taks van 2 % op je stortingen.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.
 • Roerende voorheffing:
  • Yongo Star is niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
  • Yongo Moon is niet onderworpen aan de roerende voorheffing op einddatum. Bij een afkoop binnen de eerste 8 jaar van het contract betaal je 30 % roerende voorheffing. Deze voorheffing wordt berekend op een fictief rendement van minstens 4,75 %.
Risico’s: zo ben je op alles voorbereid

Yongo Star

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product is het mogelijk dat het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

Yongo Moon

 • Yongo Moon wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 • Yongo Moon biedt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als die winstdeling heel laag is of helemaal niet wordt uitgekeerd en de rentevoet in de toekomst zou zakken, bestaat de mogelijkheid dat het uitgekeerde bedrag lager zou zijn dan het gespaarde bedrag door de impact van de taksen en kosten.
De duurzaamheidsactiviteiten van AG

Bij AG zijn we ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen een bepalende rol speelt in beleggingsprestaties op lange termijn. Milieu, maatschappij en goed bestuur, de zogenoemde ESG-factoren (Environmental, Social and Governance), kunnen een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.​

Wil je meer weten over hoe AG duurzaamheid in elk van zijn producten inbouwt? Bezoek de productpagina van je keuze.​

Documenten
Vragen of klachten

Al je vragen kan je stellen op het nummer 02/664.03.80 of via chat, mail of ons contactformulier.

Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG via e-mail, telefonisch +32 (0)2 664 02 00 of per post: AG nv Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel.

 

Zo kan je starten met Yongo

Heb je alle informatie doorgenomen en ben je overtuigd? Klik op de link hieronder, open een account en voeg de Yongo toe die past bij jouw gezin.

Open nu je account

Zo kan je starten met Yongo

Heb je alle informatie doorgenomen en ben je overtuigd? Klik op de link hieronder, open een account en voeg de Yongo toe die past bij jouw gezin.

Open nu je account

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.