Zo leer je een kind stapsgewijs omgaan met geld

Met geld kunnen omgaan is nuttig, dat zal niemand ontkennen. Maar hoe je dit aanleert aan je kind is een ander paar mouwen.  Zeker als het vooral geld wil uitgeven… Want hoeveel controle oefen je als ouder uit op het zakgeld van je kinderen? Hoe en hoeveel stuur je bij? Wat laat je toe en wat niet om de financiële opvoeding niet in de weg te staan?

Algemeen geldt dat kinderen het vertrouwen moeten krijgen om te experimenteren, ook met geld. Dat betekent dat ze hun zakgeld moeten kunnen ‘verspillen’ aan wat in jouw ogen nutteloze brol is. Dat ze zullen inzien dat ze moeten sparen voor iets wat ze echt willen. En dat ze dit langer zullen moeten doen, als ze tussendoor toegeven. Ze maken fouten en dat mag. Daaruit leren ze, toch?

Voor de vrijheid om zelf te beslissen wat er met zijn geld gebeurt, moet je kind oud genoeg zijn om de waarde van geld te kunnen inschatten. Ook vlot kunnen rekenen is handig: zo kan het zelf uittellen hoeveel langer het moet sparen als het toch iets koopt tussendoor. De leeftijd van je kind speelt dus een bepalende rol in hoeveel controle je uitoefent en hoe je de financiële leerkansen stimuleert.

1. Kleuters

Bij kleuters geef je die vrijheid niet: de kleuter zal niet begrijpen dat hij na een uitgave minder ‘heeft’ of langer zal moeten sparen voor iets anders.

Hoeveel controle als ouder? Bijna compleet. Jij beslist wat er met het geld van de kleuter gebeurt, wat op zijn rekening komt of wat ermee gekocht wordt. Als het kind erg aandringt, kan je samen iets aankopen waarbij je heel duidelijk maakt hoeveel het heeft gekost en je samen de centjes ‘telt’. Laat de kleuter eventueel zelf betalen.

Om de financiële opvoeding te stimuleren, kan je met je kind al regelmatig praten over geld, geld beheren, sparen en - niet onbelangrijk – het duidelijk maken dat je keuzes moet maken. Wil je meer tips om je peuter kennis te laten maken met geld? Ontdek de tips van Marijke Bisschop (pedagoog en gedragstherapeut) om je kleuter al spelend met geld te leren omgaan.

2. Jonge kinderen

Beginnende lagere schoolkinderen kan je de eerste stappen laten zetten met een beetje (cash) zakgeld. Zo kunnen ze eens een snoepje of een speelgoedje kopen. Naarmate ze ouder worden, trek je het bedrag, de verantwoordelijkheid en de vrijheid op.

Hoeveel controle als ouder? Veel tot redelijk veel. Je bepaalt het zakgeld (en welk deel ze cash in handen krijgen). Spaargeld wordt geparkeerd op een rekening of in een fonds. Als rekenen vlotter gaat en het kind zich verantwoordelijk toont, kan je de controle wat lossen. Is dat niet zo, dan blijf je begeleiden. Laat het kind wel zoveel mogelijk zelf doen: beslissen, betalen, wisselgeld uitrekenen of impact inschatten.

Geen fan van zakgeld? Stimuleer dan zijn kennis en vaardigheden door het bij gezamenlijke uitstapjes mee te laten rekenen en te laten betalen. Durf ook te praten over geld, hoe je je uitgaven regelt en hoe je keuzes maakt.

3. Tieners

Voor tieners kan je een zichtrekening openen. Betalen met een bankkaart maakt uitgaven minder tastbaar en is dus een van die valkuilen waar kinderen zullen intrappen. Maar tegelijk is het een les die ze moeten leren. Aan het geld op een spaarrekening of spaarplan kunnen ze (nog) niet. Krijgt je tiener cash geld als cadeau, dan kan je samen bespreken over hoeveel hij moet sparen en over hoeveel hij zelf kan beslissen wat hij ermee doet.

Jouw rol als ouder? Je houdt het vanop een (kleine) afstand in de gaten en je grijpt in als het misloopt. Zeker jonge tieners kan je nog niet volledig hun gang laten gaan. Hen bijsturen is zeker nog nodig. Maar leg uit waarom je iets doet en maak meteen goede afspraken.

4. Rol van de ouders

Sowieso spelen ouders een cruciale rol als het gaat over geld en geldzaken. Erover durven praten, kinderen laten meedoen én meedenken, maar ook betrokkenheid tonen bij wat ze uitgeven en hoe ze dit doen (zonder altijd in te grijpen), zijn belangrijke voorwaarden.

Het moeilijkste is echter je kind fouten durven laten maken. Een slechte aankoop, een uitschuiver, impulsaankopen… je ziét het gebeuren en je laat het ook gebeuren. Tenzij het al heel veel is gebeurd of over grote sommen gaat: dan is het tijd om terug de controle te grijpen. Maar feit is natuurlijk dat je niets kan leren zonder te oefenen, en dat geldt ook voor geld.

 

Hoe zit het met spaargeld? Dat kan je op een spaarrekening zetten. Maar denk ook eens aan een financiële verzekering zoals Yongo Moon en Yongo Star. Je kent ongetwijfeld al de voordelen hiervan! 

  • Je spaart of belegt op eigen ritme: je stort geld wanneer je wil, vanaf 10 euro per storting; 
  • Je hebt een interessant rendementspotentieel;
  • Je behoudt de controle, want het geld staat op jouw naam! Je kan het later aan het kind geven, om het te helpen bij de start van het grote-mensen-leven; 
  • Je kiest voor een oplossing die weinig kosten met zich meebrengt;
  • Je kan rekenen op de expertise van AG en zijn gerenommeerde beheerders!

5. Yongo is er niet alleen voor ouders!

Grootouders, peter, meter, tante, nonkel, ... kortom iedereen die wil sparen voor je kind kan een Yongo openen. Op die manier kan iedereen zijn steentje bijdragen aan de financiële toekomst van je kind!