Meest gestelde vragen

Nog iets niet duidelijk over de Yongo-formules? Dan vind je ongetwijfeld hier het antwoord! Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.

Lexicon

Wat is een financiële verzekering of levensverzekering?

Als je het woord 'levensverzekering' hoort, denk je misschien aan een product dat een bedrag uitbetaalt na het overlijden van de verzekerde. 

Een financiële verzekering is ook een vorm van een levensverzekering. Het belangrijkste doel ervan is echter niet om de dierbaren van de verzekerde te beschermen, maar eerder om kapitaal op te bouwen of om een beschikbaar kapitaal te investeren. Er zijn binnen financiële verzekeringen verschillende formules. Een extra voordeel van een financiële verzekering? Dit product is ideaal om je vermogensplanning te optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld een begunstigde bij overlijden aanduiden die het kapitaal van je investering zal ontvangen als je er niet meer bent.

De premies van Yongo zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Wat is een gewaarborgde rentevoet? En wat is dan het verschil met de spaarrekening?

Yongo Moon is een financiële tak 21-verzekering die je gedurende de gehele looptijd van het contract een gegarandeerd rentevoet biedt. Momenteel is die 2%. Ter illustratie: als je vandaag een nettostorting van € 100 doet (dus met de taksen en kosten al verrekend) en je contract 18 jaar loopt, ontvang je gedurende 18 jaar 2% rente: het eerste jaar 2% op die € 100, het tweede jaar 2% op € 102, het derde jaar 2% op € 104,04, ... en dit gedurende 18 jaar lang. De rentevoet kan tijdens de looptijd van het contract veranderen. Die nieuwe rentevoet is dan alleen van toepassing op stortingen die je na die wijziging hebt gedaan. 

Bij een spaarrekening is de rentevoet niet gegarandeerd: het jaarlijkse rendement wordt immers bepaald door de geldende rentevoet op de volledige som. Je weet dus van tevoren niet hoeveel een storting zal opleveren, omdat de rentevoet kan wijzigen.

Wat is een tak 21-verzekering?

Onze tak 21-verzekering, Yongo Moon, is een spaarproduct op 8 jaar en 1 maand onder de vorm van een levensverzekering. Met tak 21 kan je op een zekere manier met beperkt risico een kapitaal opbouwen. Je krijgt een:

  • garantie dat je het geld dat je hebt gestort (min de kosten en taksen) terugkrijgt op de einddatum,
  • vaste rentevoet,
  • eventuele winstdeling  (iets extra dat je ieder jaar kan krijgen boven op je vaste rentevoet).

De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische situatie. AG is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht een winstdeling te geven.

Het Garantiefonds beschermt je en betaalt tot 100.000 euro per verzekeringnemer terug bij een faillissement van AG.

Wat is een tak 23-verzekering?

Onze tak 23-formule Yongo Star is een levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds, zonder vaste einddatum. Je kan dus zelf kiezen wanneer je het geld weer opvraagt, in functie van de waarde van dat moment. Je stort één of meerdere bedragen (we noemen dit premies) in je verzekering. AG belegt vervolgens die premies in het beleggingsfonds, na aftrek van de taksen en kosten. 

Die waarde evolueert mee met de waarde van het gekoppelde fonds en kan schommelen. Je hebt kans op een hogere opbrengst dan een spaarproduct, maar zonder enige garantie. De keerzijde van de medaille is dat je ook een deel van je geld kan verliezen, als de onderliggende fondsen minder goed presteren. Er zijn echter kosten als je het contract stopzet vóór de 18e verjaardag van het kind. We raden in ieder geval aan om het contract minimaal 4 jaar te houden zodat je kapitaal kan groeien en tegelijkertijd de risico's verbonden aan marktschommelingen te minimaliseren. Met een tak 23-verzekering maak je dus kans op een hogere opbrengst, maar ook om geld te verliezen. 

Wat is een beleggingsfonds?

Een (beleggings)fonds kan je vergelijken met een grote pot waarin het geld van verschillende beleggers is samengebracht. Professionele beheerders beleggen dat geld in aandelen, obligaties, … volgens een bepaalde beleggingsstrategie. Kwestie van niet al je eieren in dezelfde mand te leggen!

Wat is een aandeel?

Een aandeel is een stukje van het kapitaal van een onderneming. In ruil voor een inbreng krijg je een of meer aandelen en word je op die manier 'aandeelhouder'. De waarde van een aandeel kan elke dag schommelen.

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een lening aan een onderneming of overheid. Je leent dus jouw geld uit en in ruil daarvoor krijg je een vergoeding, die op voorhand wordt vastgelegd.

Wat is een winstdeling?

De gewaarborgde rentevoet van een onze tak 21-formule Yongo Moon kan jaarlijks verhoogd worden met iets extra: de winstdeling. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische situatie. AG is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht een winstdeling te geven.

Net zoals de gegarandeerde rentevoet, wordt de winstdeling niet uitbetaald tijdens de looptijd van je contract. Ze wordt bij je gespaarde som (de reserve in vaktermen) gevoegd en zorgt zo mee voor de aangroei van het eindbedrag. Je ontvangt dus een opbrengst op je opbrengst! Dit noemen we het sneeuwbaleffect.

Promocode

Wat is een promocode van Yongo?

Met een promocode heb je recht op een bijstorting door AG van een bepaald bedrag op een nieuw geopend en geactiveerd contract. 

Je kan deze promocode gebruiken bij de opening van je contract. Na activatie door een storting van minstens 10 euro krijg je dan het extra bedrag automatisch bijgestort op je contract. 

Een promocode is geldig als het formaat en de geldigheidsdatum correct zijn en de validatie gebeurd is. AG behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de toekenning en werking van de promocode te bepalen en te wijzigen. Promocodes zijn niet combineerbaar.

Promocodes kan je vinden via publicaties bij onze partners, tijdens campagnes op de website van Yongo … 

Ik heb een promocode van Yongo ontvangen? Hoe gebruik ik deze?

De promocode kan je ingeven in het laatste scherm van het onderschrijvingsproces na het overzicht van het contract dat je gaat onderschrijven. Op dit scherm staat er een tweede kader waar je de promocode kan invoeren.

Klik op de pijl naast de zin “Heb je een promocode ontvangen?”. Voer de promocode die je hebt gekregen, in en klik op valideer. Is de promocode geldig, dan verschijnt het bedrag van de promo zodra ze is gevalideerd. Opgelet: als je niet op “valideer” klikt, zal Yongo geen rekening houden met de promocode, zelfs als deze correct is.

Mijn contract

Kan ik wisselen tussen Yongo Moon en Yongo Star?

Als je een contract hebt ondertekend, kan je niet meer overstappen van Yongo Moon naar Yongo Star of omgekeerd.

Kan ik een Yongo Moon en een Yongo Star nemen voor hetzelfde kind?

Ja, je kan twee verschillende contracten (één Moon en één Star) hebben voor hetzelfde kind. Maar je kan geen overdracht doen zonder kosten van de ene formule naar de andere. 

Hoe schrijf ik geld over naar mijn Yongo?

Je doet dit via een gewone overschrijving, maar je moet steeds duidelijk je contractnummer in de gestructureerde mededeling vermelden.De informatie over de rekening waarop je kan storten en de gestructureerde mededeling vind je terug in je account.

Hoelang is mijn geld geblokkeerd? Kan ik al over een deel van mijn geld beschikken vóór de einddatum?

Dat hangt af van welke formule je hebt gekozen:

Yongo Moon heeft een vaste looptijd en eindigt op de 26e verjaardag van het kind. Je kan het geld opvragen wanneer je wil, maar je betaalt 1% uitstapkosten als het kind nog geen 18 jaar. Je kan dus over het geld beschikken zonder uitstapkosten zodra het kind 18 jaar is. Let op, want naast de uitstapkosten vóór de 18e verjaardag moet je ook roerende voorheffing betalen als je Yongo Moon minder dan 8 jaar loopt. Je moet dus minimaal 8 jaar wachten om de roerende voorheffing te vermijden.

Yongo Star is een formule zonder vaste looptijd en zonder kapitaal- of rendementsgarantie. Je bepaalt zelf de looptijd, maar we raden toch aan om minimaal 4 jaar te investeren om de marktschommelingen en risico's te spreiden. Je kan het geld zonder kosten opvragen vanaf de 18e verjaardag van het kind. Vóór de 18e verjaardag betaal je 1% uitstapkosten. Bij Yongo Star is er geen roerende voorheffing. 

Wanneer stopt mijn contract en kan ik het vroeger stopzetten?

Dat hangt af van wanneer je het contract wil stopzetten. Afhankelijk van het moment, moet je misschien een afkoop doen.

Yongo Moon:

  • Als het contract de volledige looptijd heeft bereikt (het kind is 26 jaar), gaat het geld terug naar de verzekeringsnemer (= de begunstigde bij leven van het contract). Je kan ook besluiten om het contract voort te zetten of het geld ergens anders te plaatsen.
  • Als je vóór de einddatum wil stoppen (dus vóór 26 jaar) moet je een afkoop doen. Je vult hiervoor het afkoopdocument in. Let op, er zullen kosten zijn als dit vóór de leeftijd van 18 jaar gebeurt en er is roerende voorheffing als het contract nog geen 8 jaar loopt. 

Yongo Star:

  • Het contract stopt als je beslist om het contract af te kopen. Er zijn 1% kosten als dit vóór de leeftijd van 18 jaar gebeurt.

Kan ik mijn maandelijkse betalingen tijdelijk of definitief stopzetten of aanpassen?

Ja, je kan op elk moment je maandelijkse stortingen tijdelijk of definitief stopzetten. Je kan ook het bedrag wijzigen. Je doet dit in je account, waar je jouw contract kan selecteren.

Staat het contract op mijn naam of op naam van het kind? Kan ik kiezen om het geld niet aan het kind te geven?

Het contract staat wel degelijk op jouw naam en niet op naam van het kind.  Door deze constructie behoud je de controle over het geld en kan je kiezen aan wie en wanneer je het geeft. Bij overlijden gaat het geld naar de persoon die je hebt aangeduid in het contract (begunstigde bij overlijden), dit kan onmiddellijk het kind zijn.  

Ik heb al twee contracten voor mijn twee kinderen. Kan ik nog een derde voor mijn derde kind openen tegen dezelfde voorwaarden?

Nee, elk contract geopend na 21 oktober 2023 maakt deel uit van het nieuwe Yongo-aanbod. Meer informatie over onze formules vind je terug op de productpagina op deze site.

Naar waar gaat mijn geld als ik spaar of beleg met Yongo?

Als je belegt in Yongo Star, onze tak 23-formule, gaat je geld naar een beleggingsfonds. AG geeft voor elk fonds een mandaat aan verschillende fondsenbeheerders. Deze strategie noemen we MultiManagement. Zo kan AG verschillende beheerstrategieën aanbieden, waardoor het de marktschommelingen beter kan opvangen. Met deze diversificatie streeft AG naar een mogelijk hoger rendement. AG evalueert voortdurend de resultaten van deze beheerders en vervangt, verhoogt of vermindert zo nodig het door hen beheerde deel van het fonds. In dit filmpje kom je meer te weten over AG MultiManagement.

In onze tak 21-formule Yongo Moon doet AG zelf het beheer van de investeringen op een manier waarop het de geïnvesteerde sommen en de gewaarborgde intrestvoet van je contract kan veiligstellen. AG investeert hiervoor vooral in staats- en bedrijfsobligaties, immobiliën en infrastructuurprojecten.

Ik ben al klant bij AG. Maakt dit een verschil?

Yongo is een digitaal platform ontwikkeld door AG maar het maakt geen verschil of je al klant bent of niet. Je moet geen verzekering bij AG hebben om een Yongo-contract aan te maken. 

Voor wie is Yongo?

Wie kan een Yongo openen?

Iedereen tussen 18 en 91 jaar die in België woont, kan een contract openen voor een kind in zijn of haar omgeving waarvoor hij of zij wil sparen of beleggen.

Voor wie kan ik een Yongo openen?

Je kan voor elk kind tot 17 jaar en 11 maanden een Yongo Moon of Yongo Star openen. Maar hoe vroeger je start, hoe groter je kans op een hogere opbrengst. 

Kan ik een Yongo openen als ik niet in België woon? Of als het kind niet in België woont? En wat als ik verhuis tijdens de duur van het contract?

Je kan geen Yongo openen als je niet in België woont. Het kind mag wel in het buitenland wonen. Als je na de opening van het contract naar het buitenland verhuist, is er geen probleem. Je moet wel je nieuw adres aanpassen in je account.

Kan ik een Yongo openen voor een kind dat nog niet is geboren?

Nee, dit is niet mogelijk. 

Wat gebeurt er als ik zou overlijden vóór de einddatum van het contract?

Bij het overlijden van de verzekeringsnemer (die ook de verzekerde is), wordt bij Yongo de opgebouwde reserve uitgekeerd aan de aangewezen begunstigde bij overlijden. Dit kan het kind zijn waar je voor spaart of belegt. Je kan echter op elk moment deze begunstigde wijzigen.

Bij overlijden is er geen roerende voorheffing. De begunstigde bij overlijden zal echter successierechten moeten betalen. Deze hangen af van verschillende factoren (kapitaal uitgekeerd bij overlijden, regio van de overledene, familieband tussen de begunstigde bij overlijden en de overledene, ...).

Kan een contract beheerd worden door meerdere personen (bijv. beide ouders)?

Nee, het contract staat steeds op naam van één persoon, nl. de verzekeringsnemer. Beide ouders kunnen wel elk apart een contract voor het kind nemen.

Kosten en taksen

Hoeveel kost het openen van een Yongo?

Een Yongo openen is gratis, de instapkosten zijn 0%! Maar er zijn wel kosten en taksen in het contract:

beheerkosten:

  • Yongo Moon: 0,2% per jaar, onmiddellijk afgetrokken van de opgebouwde som (de reserve).
  • Yongo Star: beheerkosten van het fonds, geschat op 2,206% per jaar (berekend op 01/01/2023)

taksen:

er is op elke storting een eenmalige premietaks van 2%

Roerende voorheffing

  • Yongo Moon: er is enkel een roerende voorheffing van 30% bij een afkoop gedurende de eerste 8 jaar van het contract. Na 8 jaar is er geen roerende voorheffing meer. 
  • Yongo Star: er is geen roerende voorheffing, je betaalt dus geen taksen op je meerwaarde. 

Is Yongo nog wel interessant als ik een belasting van 2% moet betalen?

Er is inderdaad een belasting van 2% die je moet betalen op elke storting. Deze wet geldt voor alle financiële verzekeringsproducten. Toch blijft Yongo interessant, aangezien deze belasting slechts eenmalig is bij de storting van de premie en gecompenseerd kan worden door het potentiële rendement. 

Voor Yongo Moon is er een gegarandeerd rendement, dus je weet hoeveel je elk jaar tot het einde van het contract zal krijgen. Bovendien geldt dit gegarandeerde rendement voor de totale som op je contract (de reserve). Je krijgt met andere woorden ook een opbrengst op je opbrengst! We noemen dit het sneeuwbaleffect.   

Ter illustratie: momenteel is de gegarandeerde rentevoet voor Yongo Moon 2%. Als je vandaag € 100 stort in Yongo Moon, heb je € 98 (dus na aftrek van de 2% belasting). Vervolgens ontvang je gedurende de komende 18 jaar 2% rente: het eerste jaar 2% op € 98, het tweede jaar 2% op € 99,96, het derde jaar 2% op € 101,90, ... en dit 18 jaar lang. In dit voorbeeld wordt de 2% belasting dus al gecompenseerd vanaf het tweede jaar van het contract. 

Bij Yongo Star heb je geen garantie, maar mik je op een hogere opbrengst. Hier hangt de meerwaarde af van de prestaties van het fonds. Daarom raden we aan om Yongo Star minimaal 4 jaar te houden om de risico's te spreiden. 

Voor beide formules geldt: hoe eerder je begint, hoe meer kans op een hogere opbrengst.

Wat zijn de kosten op het einde van het contract?

Er zijn geen kosten als het kind 18 jaar of ouder is. Daarvoor bedragen de kosten 1% als je het contract wil stopzetten. 

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken via  email.