De rol van ouders en school bij de financiële opvoeding van kinderen

Kenneth De Beckker
Kenneth De Beckker
Onderzoeker aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven

Wil je ervoor zorgen dat je kind later gezond met geld omgaat? Dan heb je er alle belang bij om het nu al te leren hoe dat moet en geef je best zelf het goede voorbeeld. Dat blijkt ook uit studies. De basis voor dat financieel welzijn is een combinatie van financiële kennis en financieel verantwoord gedrag. Wat is de rol van de school en de ouders in dat groeiproces?

De rol van de school bij financiële opvoeding

Als het over kennis gaat, heeft de school een zeer belangrijke rol te spelen. Ook als het gaat over financiële kennis. In 2019 werden hiervoor de eerste stappen gezet met de invoering van een financiële basisgeletterdheid in de eerste graad van het middelbaar onderwijs en recent werd beslist om de eindtermen in de tweede en derde graad hierop te laten verder bouwen. Concreet zullen jongeren op school kennis meekrijgen over een aantal cruciale zaken uit het dagelijks leven, zoals arbeidsovereenkomsten, verzekeringen, huur­overeenkomsten, hypotheek­leningen, spaar- en beleggings­vormen.

Voor de lagere school bestaan er geen formele eindtermen financiële geletterdheid, wat zeker niet betekent dat er niet gewerkt wordt of kan gewerkt worden rond financiële thema’s. Zo leren leerlingen in de lagere school rekenen, wat een ideaal moment is om hen kennis te laten maken met betaal­middelen. Door hen te laten rekenen met geld kunnen ze biljetten en munt­stukken leren herkennen en door hen de echtheids­kenmerken van geld te laten ontdekken kunnen ze echt van vals geld onderscheiden. Deze kennis zal hen helpen om zelfstandig kleine aankopen te doen. Daarnaast kan het aanleren van percent­berekeningen perfect gekoppeld worden aan het concept van solden. Goede gewoontes over de omgang met geld leer je ook best zo vroeg mogelijk.

Om leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar verstandige budgettaire keuzes te leren maken ontwikkelde Wikifin budg€tPRET en Just’in Budget.

Ook de quiz van Yongo over de financiële kennis van kinderen in de lagere school is zeker de moeite en heeft een hoge tevredenheidsscore bij leerkrachten (4,3/5).

Financiële educatie op school is een eerste aanzet om tot een volwaardige financiële opvoeding te komen. De schoolse kennis zorgt daarnaast ook voor een hefboom om kritisch te leren omgaan met financiële informatie. De vaardigheden om theoretische kennis om te zetten in gezond financieel gedrag leren kinderen echter vaak van thuis uit.

De rol van de ouders bij financiële opvoeding

Onderzoek heeft veelvuldig aangetoond dat kinderen die thuis open over geldzaken kunnen praten, een grotere financiële geletterdheid hebben. Voor veel jongeren zijn de ouders immers nog steeds het eerste aanspreek­punt als het over geldzaken gaat. Als je als ouder dat aanspreek­punt wil zijn, moet je de communicatie over geld van jongs af aan opentrekken. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat het in de eerste instantie ouders zijn die vormgeven aan de financiële attitudes van kinderen. Financiële attitudes bepalen hoe kinderen hun financiële kennis omzetten naar concreet financieel gedrag.

Het meenemen van financiële geletterdheid is vandaag de dag cruciaal in de opvoeding van onze kinderen. We leven immers in een maatschappij waarbij we steeds meer op onszelf aangewezen zijn om met een gigantische hoeveelheid informatie aan de slag te gaan. De versnelde digitalisering van de maatschappij heeft de noodzaak van financiële educatie nog doen toenemen, maar zeker niet gemakkelijker gemaakt. Zo evolueren we steeds meer naar een cashloze maatschappij met online shoppen, wat geld en budget­beheer nog abstracter heeft gemaakt. Ouders staan dus voor de uitdaging om iets abstract te vertalen naar iets heel concreet dat begrijpelijk is voor een kind. Door al van jongs af aan financiële geletterdheid een plaats te geven binnen de opvoeding van onze kinderen geven we hen een voorsprong in het leven die zich zal vertalen naar een hoger financieel welbevinden op latere leeftijd.

Je kind leren omgaan met geld hoeft niet moeilijk te zijn!

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur