Flexibel sparen of beleggen voor een kind? Jij kiest!

 

Yongo Moon

Stabiliteit komt op de eerste plaats 

 • Financiële verzekering van tak 21
 • Bescherming van je kapitaal
 • Gegarandeerde rentevoet op elke storting gedurende de hele looptijd van je contract
 • Mogelijke jaarlijkse winstdeling
 • Uiteraard zijn er taksen en kosten

Yongo Star

Op zoek naar een hoger rendement

 • Financiële verzekering van tak 23
 • Kans op een hoger rendement met meer risico op verlies
 • Gekoppeld aan het gediversifieerde fonds AG Life Sustainable Neutral
 • Controle over de looptijd van je contract
 • Uiteraard zijn er taksen en kosten
Alle informatie over onze formules vind je hieronder.

Hoe start je met Yongo?

yongo-registreer

Registreer je

Maak gemakkelijk je account aan door je te registreren.
yongo-registreer

Kies Yongo Moon of Yongo Star

Vul de vragen in en zie welke formule iets voor jou is.
yongo-registreer

Onderteken je contract

Onderteken je contract op een 100% digitale, maar ook veilige en gemakkelijke manier.
yongo-registreer

Activeer je contract

Stort minstens € 10 om je contract definitief te starten.

Welke formule kiezen?

yongo-promo-50

€ 50 PROMO

Open een Yongo t.e.m. 31/05/2024 en doe een storting om je contract te activeren. Je ontvangt dan automatisch € 50 extra op je contract.

Jij kiest!

Ga je voor de stabiliteit van Yongo Moon of neem je toch liever wat risico en ga je op zoek naar een hogere opbrengst door te investeren in Yongo Star? Welke formule je ook kiest, door te sparen of beleggen met Yongo hou je altijd de teugels stevig in handen.

Nog even de gemeenschappelijke kenmerken op een rijtje.

Controle

Jij kiest of en wanneer je

het geld aan het kind geeft 

Flexibel

Je bepaalt zelf of je maandelijks geld opzijzet of liever eenmalig. Je kan gerust ook even een pauze inlassen. 

Toegankelijk

Jij beslist hoeveel je stort, al vanaf € 10.

Dit geldt zowel voor de maandelijkse,

als eenmalige stortingen. 

Hoe start je met Yongo?

Registreer je

 

Maak gemakkelijk je account aan door je te registreren.

Kies Yongo Moon of Yongo Star

 Vul de vragen in en zie welke formule iets voor jou is.

Onderteken je contract

Onderteken je contract op een 100% digitale, maar ook veilige en gemakkelijke manier.

Activeer je contract

 

Stort minstens € 10 om je contract definitief te starten.

Registreer je

Maak gemakkelijk je account aan door je te registreren.

Kies Yongo Moon of Yongo Star

Vul de vragen in en zie welke formule iets voor jou is.

Onderteken je contract

Onderteken je contract op een 100% digitale, maar ook veilige en gemakkelijke manier.

Activeer je contract

Stort minstens € 10 om je contract definitief te starten.

 • Formules

 • Wat is Yongo Moon? 

  Yongo Moon, een tak 21-levensverzekering, is een formule met een gegarandeerde rentevoet (momenteel 2%) en een bescherming van je geïnvesteerde premies na aftrek van kosten en taksen. Het contract eindigt op de 26e verjaardag van het kind en loopt minimaal 8 jaar. Vanaf de 18e verjaardag kan je zonder kosten uitstappen.

  Wie een tak 21 kiest, mikt op meer veiligheid en wil het mogelijke verlies beperken. De risico-indicator van deze formule is 2 op een schaal van 1 (minste risico) tot 7 (hoogste risico) omdat het risico op verlies klein is. De waarde van je investering is immers niet onderhevig aan marktschommelingen.

  Je vindt schattingen van mogelijke winst en verlies in het essentiële-informatiedocument.

  Wat is Yongo Star? 

  Yongo Star, een tak 23-levensverzekering, is een formule zonder vaste einddatum en zonder kapitaalsgarantie of gegarandeerde opbrengst. Je kiest hoelang je wil beleggen, maar we bevelen sterk aan om dit voor minimaal 4 jaar te doen.

  Wie een tak 23 kiest, mikt op een potentieel hoger rendement maar weet dat een verlies niet uitgesloten is. De risico-indicator van deze formule is 3 op een schaal van 1 (minste risico) tot 7 (hoogste risico).

  Je vindt schattingen van mogelijke winst en verlies in het essentiële-informatiedocument.

 • Rendementen

 • Yongo Moon

  Het rendement van Yongo Moon bestaat uit een gegarandeerde rentevoet. De gegarandeerde rentevoet is van toepassing op het moment van ontvangst van je storting en kan wijzigen voor toekomstige stortingen.

  Je kan jaarlijks ook een winstdeling krijgen. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische situatie. Deze wordt bij je gespaarde som (de reserve) gevoegd en zorgt mee voor de aangroei van je eindkapitaal. AG is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht een winstdeling te geven.

  Rendementen van de voorbije jaren

  yongo-moon-rendementen
  Dit zijn rendementen uit het verleden, zonder rekening te houden met de taksen, maar wel met de beheerkosten. Ze vormen geen betrouwbare referentie voor het toekomstige rendement.

  Yongo Star

  AG belegt je stortingen in het fonds AG Life Sustainable Neutral, dat is samengesteld uit ongeveer

  -        50% aandelen

  -        50% obligaties

  Het is koffiedik kijken hoeveel je investering zal opbrengen. Maar het fonds van AG bestaat al heel wat langer dan vandaag. We kunnen dus wel even terugblikken naar het verleden ervan.

  Rendementen per jaar

  yongo-star-rendementen

  Dit zijn rendementen uit het verleden, zonder rekening te houden met de taksen, maar wel met de beheerkosten. Ze vormen geen betrouwbare referentie voor het toekomstige rendement.

  De evolutie van de waarden van de fondsen van AG op een rij.

 • Met welk bedrag kan ik beginnen?

 • Je kan beginnen vanaf 10 euro. 
 • Wat zijn de kosten?

 • Yongo Moon

  • Instapkosten: 0%
  • Uitstapkosten: 1% tot het kind 18 jaar is. Daarna gratis.
  • Beheerkosten: jaarlijks 0,2% rechtstreeks op de gespaarde som (reserve) aangerekend.

  Yongo Star

  • Instapkosten: 0%
  • Uitstapkosten: 1% tot het kind 18 jaar is. Daarna gratis.
  • Beheerkosten: geschat op 2,26% per jaar (berekend op 01/01/2023).
 • Hoe zit het met de fiscaliteit? Ook daarover moeten we het hebben.

 • Yongo Moon

  • Er is een taks van 2% van toepassing op elk bedrag dat je betaalt (premietaks).
  • Een roerende voorheffing van 30% wordt enkel afgehouden bij uitstap tijdens de eerste 8 jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van 4,75% per jaar.
  • Bij overlijden kunnen er successierechten te betalen zijn.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van jouw individuele situatie en kan altijd wijzigen.

  Yongo Star

  • Er is een taks van 2% op elk bedrag dat je betaalt (premietaks).
  • Er is geen roerende voorheffing. Je moet dus geen belasting betalen op jouw eventuele opbrengst.
  • Bij overlijden kunnen er successierechten te betalen zijn.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van jouw individuele situatie en kan altijd wijzigen.
 • Wat zijn de risico’s? Voor ons geen taboe om hierover te spreken.

 • Yongo Moon

  • Het Garantiefonds beschermt deze levensverzekering op basis van de beschermingsregeling voor tak 21. Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het resterende bedrag loop je het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
  • Yongo Moon biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag door de taksen, kosten en actuele rentevoet.

  Yongo Star

  • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): De waarde van een beleggingsfonds schommelt dag per dag. De onderliggende activa evolueren en de financiële markten zijn voortdurend in beweging in positieve of negatieve zin (volatiliteit). Er is geen kapitaals- of opbrengstsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.
  • Liquiditeitsrisico: In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement) kan AG de vereffening van de eenheden van het fonds uitstellen of opschorten. Dit wil zeggen dat je even moet wachten om (een deel van) je geld terug te krijgen.
  • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen: Het risico bestaat altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.
  • Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. Bij een faillissement van de verzekeraar is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

  Deze risico’s betekenen dat je misschien niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal terugkrijgen.

 • Begunstiging

 • Bij een contract met einddatum, zoals Yongo Moon, kan je zowel een begunstigde bij leven als bij overlijden aanduiden. Bij een contract zonder einddatum, zoals Yongo Star, is dit enkel een begunstigde bij overlijden.  

  Wie is de begunstigde bij leven?

  Dit is de persoon die het kapitaal ontvangt aan het einde van het contract (ouder, grootouder, tante…). Het staat de nemer van het contract vrij om iemand aan te duiden, maar standaard is hij het zelf. Dit betekent dat de nemer de controle over het contract behoudt en kan beslissen om het bedrag aan het einde van het contract aan het kind te geven.

  Wie is de begunstigde bij overlijden?

  Bij overlijden van de nemer van het contract (die ook de verzekerde is) wordt de opgebouwde som (de reserve) uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. Dit kan het kind zijn waarvoor je spaart, of een andere persoon naar keuze (je partner, de moeder en/of vader van het kind, ...). Dit hangt af van de ‘begunstigde bij overlijden’ die jij hebt aangeduid in het contract. Je kan deze ‘begunstigde bij overlijden’ op elk moment wijzigen.

  Bij overlijden is er geen roerende voorheffing. Er zullen echter successierechten betaald moeten worden door de ‘begunstigde bij overlijden’: deze variëren afhankelijk van verschillende parameters (som uitgekeerd bij overlijden, regio van de overledene, verwantschap tussen de begunstigde bij overlijden en de overledene...).

 • Informatie over duurzaamheid

 • Yongo Moon

  Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken lees je hier . Bij de documenten  vind je de infofiche duurzaamheid en het bijhorende jaarrapport.

  Yongo Star

  Het fonds AG Life Sustainable Neutral heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken lees je hier. Bij de documenten vind je de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport.

  Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vind je op de website van AG

  Dankzij dit beleid hebben beide producten het 'Towards Sustainability'-label bekomen. Dit is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vind je hier.

  De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan je eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vind je op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

 • Heb je vragen of ben je over iets niet tevreden?

 • Neem dan eerst contact op met ons op customercare@ag.be of op +32 (0)2 664 94 85.
  Heb je daarna nog klachten, dan kan je die bezorgen aan AG, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be, 02/664.02.00, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel).
  Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman-insurance.be, de Meeussquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be).
 • Documenten

 • Wil je meer informatie? Dan kan je de volgende documenten lezen. Zo ben je volledig op de hoogte! Voor je een contract ondertekent, moet je ze zeker doornemen.

  Contracten onderschreven vanaf 21/10/2023

  Yongo Moon

  Yongo Star

  Contracten onderschreven vóór 21/10/2023

  Yongo Moon

  Yongo Star

  Deze levensverzekering, ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Neem alle informatie door om verder te gaan

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken via  email.