Yongo Star

Beleggen voor je kind

Als ouder wil je het beste voor je kind. Wil je later bijleggen voor de aankoop van een auto, appartement of huis? Of voor het trouwfeest? Met Yongo Star, een tak 23-verzekering van AG kan je in fondsen beleggen voor je kind, voor een hoger potentieel rendement.

Is sparen toch meer iets voor jou? Ontdek dan Yongo Moon!

 Waarom beleggen met Yongo?

 • Je hebt tijd om een mooi kapitaal op te bouwen voor je kind
 • Beleggen op lange termijn = risico verkleinen

Beleggen voor je kind met Yongo Star

  Yongo Star
Type product Tak 23-verzekering (beleggen)
Rende­ment

Hangt af van de evolutie van beleggingsfondsen

Op naam van Je kind
Instap­kosten Geen
Lopende kosten

Yongo Neutral Fund

 • Het totaal van de kosten gekoppeld aan het fonds Yongo Neutral Fund en aan de onderliggende fondsen bedraagt ongeveer 1,96 % per jaar.
 • Je moet ook rekening houden met transactiekosten (zie hierna). 

Yongo Defensive Fund

 • Het totaal van de kosten gekoppeld aan het fonds Yongo Defensive Fund en aan de onderliggende fondsen bedraagt ongeveer 0,45 % per jaar.
 • Je moet ook rekening houden met de transactiekosten (zie hierna).
Min. bedrag 10 euro
Max. bedrag Geen maximum
Frequen­tie Je kiest zelf hoe vaak je wilt beleggen
Min. duur 8 jaar en 1 maand
Max. duur Tot het kind de leeftijd van 24 jaar bereikt.
Eind­datum
 • Vermeld in het contract
 • Tussen de 18-24 jaar van het kind, naargelang je keuze
 • De verzekering eindigt bij overlijden van de verzekerde.
Uitstap­kosten Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
Afkoop­vergoeding
 • Vóór het kind 18 jaar is: een percentage van de theoretische afkoopwaarde:
  • Meer dan 1 jaar voor einddatum: 1% van de afkoopwaarde
  • 1 jaar voor einddatum: 0%
 • Vanaf 18 jaar: geen afkoopvergoeding
Opzegging binnen 30 dagen na de start van het contract Er is geen vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.
Premie­taks 2% op elke storting
Roerende voor­heffing Geen

 

Start nu met Yongo en krijg € 20 cadeau!

Zo gebruik je een promocode:

- Creëer gratis je Yongo-account of log in
- Klik op “Voeg een Yongo toe” en kies tussen Yongo Moon en Yongo Star
- Gebruik je promocode om € 20 te krijgen van Yongo
- Stort minstens € 10* om je Yongo Moon of Yongo Star te activeren
- Je krijgt automatisch € 20 erbij!

*Om te starten met Yongo moet je minstens € 10 storten. Daarna kies je zelf wanneer je stort en welk bedrag. Op elke storting is een premietaks van 2 % verschuldigd, die meteen wordt doorgestort naar de Belgische staat.

Yongo Star

Kies je voor Yongo Star, een tak 23-product van AG, dan mik je, als wettelijk vertegenwoordiger van je kind, op mogelijk meer rendement. Bij Yongo Star wordt het kapitaal belegd in een levensverzekering gelinkt aan beleggingsfondsen. Het totale spaarbedrag van je kind kan dus schommelen omdat het afhangt van de evolutie van deze fondsen. Deze oplossing houdt dus een risico in dat echter wordt getemperd door een ingebouwd automatisch overdrachtsmechanisme. Met Yongo Star kan je kind, vanaf zijn 18e, projecten op langere termijn financieren, zoals hogere studies, de aankoop van een huis of – wie weet - een huwelijk.

Yongo Star is de beleggingspartner van je kind. Het bedrag dat je opzij zet, is onmiddellijk eigendom van je kind, ook als hij nog minderjarig is. Je kind is immers tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te investeren tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen voor zijn 18e worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot het kind meerderjarig is. Onderschrijven is mogelijk op voorwaarde dat je kind jonger is dan 14 jaar. Yongo Star voorziet in een waarborg bij leven en een waarborg bij overlijden. Beleggen voor een kind houdt een voordeel in: je hebt tijd! Daarom zou je je een beetje meer risico kunnen veroorloven. Met een belegging zoals Yongo Star, een product van AG, kies jij, je familie en vrienden resoluut voor een mogelijks hoger rendement. Elke belegging gaat hand in hand met de evolutie van de markt. Het rendement hangt af van de fondsen gekoppeld aan de levensverzekering van je kind: ‘Yongo Neutral Fund’ en ‘Yongo Defensive Fund’. Als de waarde van die fondsen toeneemt, neemt het rendement toe en als ze afneemt, neemt het rendement af. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Er wordt geen winstdeling toegekend door de verzekeringsmaatschappij.

Beleggen voor je kind met YONGO STAR

 1. Geen instapkosten en geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden. Eventuele uitstapkosten bij vroegtijdig beëindigen van het contract en een jaarlijkse beheerskost (zie hierna).
 2. Spaargeld dat op naam van je kind staat en dat je kind kosteloos kan afkopen vanaf zijn 18de verjaardag.
 3. Een mogelijk hoger rendement.
 4. Een risiconiveau dat deels wordt getemperd dankzij een automatisch overdrachtsmechanisme.
 5. Een actief beheer van de Yongo-fondsen door specialisten.
 6. Geen roerende voorheffing.
 7. De mogelijkheid om Yongo Dreams te gebruiken waarmee je kind de waarde van geld leert.

Beleggingsbeleid van de fondsen ‘Yongo Neutral Fund’ en ‘Yongo Defensive Fund’

 • De beleggingsfondsen Yongo streven naar een aantrekkelijk rendement dat overeenstemt met hun risicoklasse. Voor het basisfonds ‘Yongo Neutral Fund’ is de risico-indicator 3. Voor het wachtfonds ‘Yongo Defensive Fund’ is de risico-indicator 2.
 • Het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ mikt op een optimaal rendement en biedt de klant een neutraal risiconiveau. Hiervoor belegt de fondsbeheerder in wereldwijde aandelen en obligaties waarbij hij het aandelengedeelte beperkt tussen 30% en 60% van zijn activa, en het obligatiegedeelte tussen 30% en 70%. Zo kan de beheerder binnen het fonds het aandelen- en obligatiegedeelte laten variëren naargelang de omstandigheden op de financiële markten. Bovendien kan hij deze beleggingen in aandelen en obligaties aanvullen met alternatieve beleggingen en cash.
 • Het fonds ‘Yongo Defensive Fund’ mikt op een positief rendement en biedt de klant een beperkt risiconiveau. Hiervoor belegt de fondsbeheerder in wereldwijde obligaties en cash. De voorkeur van de beheerder gaat uit naar obligaties met een beperkte looptijd om zo het risico voor de klant nog meer te beperken. Bovendien kan hij binnen het fonds het obligatie en cashgedeelte laten variëren naargelang de omstandigheden op de financiële markten.
 • Meer informatie over het beleggingsbeleid van deze twee fondsen is beschikbaar in de respectieve beheerreglementen.

Veiligheidsbuffer: het automatisch overdrachtsmechanisme

 • Met Yongo Star worden al te grote schokken opgevangen door een automatisch overdrachtsmechanisme. Het kapitaal van je kind wordt in eerste instantie belegd in het fonds ‘Yongo Neutral Fund’. In geval van een daling van meer dan 10% van dat fonds wordt het kapitaal van je kind automatisch overgedragen in een meer defensief fonds, ‘Yongo Defensive Fund’, tot de volgende storm.
 • Wanneer keert de reserve dan terug naar het fonds ‘Yongo Neutral Fund’? Twee voorwaarden!
  • Het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ moet minstens 5% hoger noteren in vergelijking met zijn laagste niveau, sinds het moment waarop de reserve in het defensieve fonds zit.
  • Het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ moet gedurende minstens 10 dagen een verhoging gekend hebben in een afgelopen periode van 15 dagen.
 • Zit je geld opnieuw in het fonds 'Yongo Neutral Fund’? Dan kan het weer van voor af aan beginnen: naar omhoog, naar beneden, weer omhoog, … De beurzen staan nooit stil. In een slecht scenario kunnen we dus opnieuw een val van 10% meemaken. Maar net zo goed kent het fonds een flinke stijging.
Voorbeeld ter illustratie van het automatisch overdrachtsmechanisme

Beeld je in dat je na de verjaardag van je kind een verzekering Yongo Star voor hem of haar opent waarop je een bedrag van 100 euro stort.

 1. Die 100 euro komt terecht in het fonds ‘Yongo Neutral Fund’, dat beleggingen in aandelen en obligaties omvat, en wordt omgezet in eenheden van dat fonds. Als we veronderstellen dat het fonds een waarde heeft van 100 euro, dan is dat bedrag van 100 euro een eenheid waard. Om het risico van deze beleggingen te beperken, bevat de verzekering Yongo Star een automatisch overdrachtsmechanisme.  Dankzij dit mechanisme wordt die 100 euro overgedragen van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ naar een veiliger fonds, het fonds ‘Yongo Defensive Fund’, als het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ 10% is gedaald.
 2. Als de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ stijgt, dan zal dit niveau vanaf waarvan een automatische overdracht in werking treedt uiteraard ook stijgen. Zo blijft je eventueel verlies altijd beperkt tot 10%. Bijvoorbeeld, als de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ na enkele maanden is gestegen van 100 naar 125, dan is je spaargeld 125 euro waard in plaats van 100 euro. Het niveau van de automatische overdracht wordt dan vastgelegd op een waarde van 112,5 van het fonds 'Yongo Neutral Fund’. Je eventueel verlies is dan beperkt tot 12,50 euro (10% van de waarde van je spaargeld).
 3. Als de waarde van het fonds Yongo Neutral Fund nadien geleidelijk daalt van 125 naar 120, 115, … tot 112,5 en de waarde van het spaargeld van je kind dus zakt van 125 euro naar 120 euro, 115 euro… tot 112,50 euro, dan wordt het spaargeld overgedragen van het fonds 'Yongo Neutral Fund’ naar een meer defensief fonds, het fonds ‘Yongo Defensive Fund’.
 4. Hoewel dit defensief fonds inderdaad ook kan stijgen of dalen, is de grootte van deze bewegingen veel beperkter, wat het risico van je belegging dus vermindert. Noteer dat door de termijn die nodig is voor de uitvoering van de overdracht, de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ mogelijks lichtjes verschilt van 112,50 op het ogenblik van de overdracht en dat de daling die de overdracht teweegbracht iets groter of iets kleiner is dan 10%.
 5. De resterende 112,50 euro van de belegging van je kind is dus beschermd in het fonds ‘Yongo Defensive Fund’ en kleine stijgingen of dalingen erin blijven mogelijk: 111 euro, 112,70 euro, 112,50 euro, 113 euro… Ondertussen blijven we het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ observeren om de volgende terugval erin te detecteren en op die manier te weten wanneer het tijd is om het spaargeld van je kind te herbeleggen in dit fonds.
Via twee indicatoren detecteren we dit moment:
 1. De eerste indicator is dat het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ een stijging moet gekend hebben gedurende minstens 10 van de laatste 15 dagen;
 2. De tweede indicator is dat het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ moet gestegen zijn met minstens 5% in vergelijking met de minimumwaarde bereikt sinds de overdracht van de belegging van je kind naar het defensief fonds.

Op het moment van de overdracht bedraagt deze drempel van 5% dus 118,125 (112,5 verhoogd met 5%). Als de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ nadien daalt, wordt deze drempel ook aangepast. Als de waarde van dit fonds geleidelijk daalt van 112,5 naar 110, vervolgens naar 105… tot een minimum van 100, dan evolueert de drempel die moet bereikt worden om ernaar terug te kunnen keren ook van 118,125 naar 115,5 vervolgens naar 110,25… tot 105.

 1. Zodra er een nieuwe storm wordt gedetecteerd in het fonds ‘Yongo Neutral Fund’, dankzij de twee indicatoren vermeld in punt 4, wordt het geld van je kind opnieuw herbelegd in dat fonds. Het spaargeld dat 112,50 euro waard was op het moment van de overdracht naar het defensief fonds, is momenteel 114 euro waard dankzij een zeer lichte stijging ervan. Zo kan het spaargeld opnieuw de potentieel hogere rendementen genieten van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ op lange termijn.

 2. Eens het spaargeld van je kind is teruggekeerd naar het fonds ‘Yongo Neutral Fund’, geniet het uiteraard opnieuw het automatisch overdrachtsmechanisme, wat een eventuele daling van de waarde ervan opnieuw beperkt tot 10%. In ons voorbeeld is de eventuele daling dit keer beperkt tot 11,40 euro (10% van 114 euro).

MINIMUMBEDRAG

 • De premiebetaling is volledig vrij.
 • Elke premie moet minimaal 10 € bedragen.

FISCALITEIT

 • Met Yongo Star betaalt je kind geen roerende voorheffing op het rendement (taks afgehouden op inkomsten uit roerende goederen, zoals deze afkomstig uit een rendement).
 • Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum of bij overlijden. Bij overlijden zijn successierechten verschuldigd.
 • Er is een verzekeringstaks van 2% van toepassing op de gestorte premies.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

KOSTEN

Instapkosten

 • Geen instapkosten.

Uitstapkosten

 • Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
 • Het contract kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf 18 jaar (inbegrepen) van het kind-verzekeringnemer en begunstigde van het contract.
 • In geval van afkoop op een ander moment is een afkoopvergoeding van 1% verschuldigd, behalve het laatste jaar (de afkoopvergoeding is het laatste jaar gelijk aan 0 %).
 • Er is geen vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.

Beheerskosten verrekend in het contract

 • De beheerskosten hangen af van het fonds en worden automatisch dagelijks in mindering gebracht van de eenheidswaarden.
 • De beheerskosten worden vermeld in de rubriek “Fondsen” en in de beheersreglementen van elk fonds.
 • Maximale beheerskosten op jaarbasis, automatisch verrekend in de eenheidswaarde.

 • Neutral Fund
  • De kosten ten laste van het fonds “Yongo Neutral” en het/de onderliggend(e) fonds(en) waarin momenteel wordt belegd, worden geraamd op 1,96 % per jaar, berekend aan 1/365ste per dag.
  • Daarin is een vergoeding voor de verzekeraar begrepen (berekend op 31/12/2018). Er moet ook rekening gehouden worden met de transactiekosten. Deze kosten worden bijkomend aangerekend en liggen tussen de 0,00 % en 0,20 %.
 • Defensive Fund
  • De kosten ten laste van het fonds “Yongo Defensive” en het/de onderliggend(e) fonds(en) waarin momenteel wordt belegd, worden geraamd op 0,45% per jaar, berekend aan 1/365ste per dag.
  • Daarin is een vergoeding voor de verzekeraar begrepen (berekend op 31/12/2018). Er moet ook rekening gehouden worden met de transactiekosten. Deze kosten worden bijkomend aangerekend en liggen tussen de 0,00 % en 0,20 %.
  • Er worden geen kosten aangerekend voor automatische overdrachten die zich voordoen in het kader van de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

Kosten van het automatisch overdrachtmechanisme

 • Er worden geen kosten aangerekend voor automatische overdrachten die zich voordoen in het kader van de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

DUUR

 • Minimumduur: 8 jaar en 1 maand.
 • De einddatum staat vermeld in het contract en ligt tussen de 18 en 24 jaar van het kind, naargelang je keuze.
 • Bij overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering.

RISICO'S

Volgende risico’s mogen niet uit het oog verloren worden bij een belegging in Yongo Star, een levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23):

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, kan de eenheidswaarde hoger of lager zijn dan de waarde op het moment van premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: hoewel dit mechanisme bedoeld is om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te beperken, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

DUURZAAMHEID

 • Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.
 • AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit. AG houdt hiermee rekening in het productaanbod van spaar-en beleggingsverzekeringen Yongo.
 • Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.

KLACHTEN

 • Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer 02/664.03.80 of via yongo@aginsurance.be.
 • Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.
 • Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

INFORMATIE

 • De algemene voorwaarden, de wettelijke infofiche en het beheersreglement van elk fonds zijn beschikbaar op www.yongo.be en de eenheidswaarden kunnen geconsulteerd worden op de website www.aginsurance.be.
 • Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product.

GEGEVENS

 • Yongo is een verzekeringsproduct van AG nv dat is onderworpen aan het Belgisch recht en desgevallend wordt gecommercialiseerd via je makelaar. – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - België - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
 • Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur