Investeer in de toekomst van je kind, met Yongo Moon.

Met Yongo Moon spaar je op een veilige manier voor je kinderen.

 • Yongo Moon is een spaarverzekering van AG
 • Meer stabiliteit en minder risico met een spaarverzekering
 • Zekerheid voor jouw kind dankzij een gewaarborgde rentevoet
Start met Yongo Moon
Start met Yongo Moon

Waarom kiezen voor Yongo Moon?

Eigen ritme

Je kiest zelf wanneer en hoeveel je stort: maandelijks, jaarlijks of als het past. En dit al vanaf € 10

Lage kosten

Je betaalt geen instap- en beheerskosten, geen uitstapkosten of taksen op einddatum, *enkel een taks van 2% op elke storting.

Zekerheid

Een gewaarborgde rentevoet op elke storting, mogelijk aangevuld met een jaarlijkse bonus (winstdeling)

Probeer Yongo Moon

Zo start je met Yongo!

Stap 1 - Registreer je

Maak gemakkelijk je Yongo-account door te registreren.

Stap 2 - Doe de test

Vul de vragenlijst in om te kijken of Yongo iets voor jou is.

Stap 3 - Kies Yongo Moon

Kies of je wil sparen of beleggen voor de financiële toekomst van je kind en onderschrijf een Yongo Moon of Yongo Star.

Stap 4 - Start met sparen

Stort minstens € 10 om je contract te activeren.

Ik wil Yongo Moon

Zo start je met Yongo!

Registreer je

Maak gemakkelijk je Yongo-account door te registeren.

Doe de test

Vul de vragenlijst in om te kijken of Yongo iets voor jou is.

Kies Yongo Moon

Kies of je wil sparen of beleggen voor de financiële toekomst van je kind en onderschrijf een Yongo Moon of Yongo Star.

Start met sparen

Stort minstens € 10 om je contract te activeren.

Ik wil Yongo Moon

Waaruit bestaat het rendement van Yongo Moon?

Het rendement bestaat uit twee delen.

Gegarandeerde rentevoet

Ten eerste is er de gegarandeerde rentevoet, die geldig is op het moment van je storting. Momenteel bedraagt die 2 %

Winstdeling

Daarnaast heb je de winstdeling. Dit is een extraatje dat AG elk jaar kan geven aan zijn trouwe klanten. Deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar variëren, afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Deze mogelijke winstdeling wordt toegevoegd aan je gespaarde som en draagt dus bij aan de extra groei van je kapitaal.

De gegarandeerde rentevoet en de winstdeling vormen samen het globale rendement. Dit rendement houdt rekening met de kosten, maar niet met de premietaks. Rendementen uit het verleden vormen natuurlijk geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Start met Yongo Moon

Tijdelijk aanbod!

Met de promocode “WINTER” krijg je € 20!

Met Yongo Moon spaar je op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten!

Ik wil sparen voor mijn kind
Ik wil sparen voor mijn kind

Klaar om te sparen voor je kind?

Met Yongo Moon zet je geld opzij, op jouw ritme, om zo een startkapitaal op te bouwen dat je kind kan gebruiken als volwassene. Met € 10 kan je al starten! Zorg ervoor dat je alle informatie hebt doorgenomen voor je start met Yongo Moon.

Ik wil sparen voor mijn kind

Alle details over Yongo Moon

Sparen op naam van je kind

Met Yongo Moon is het bedrag dat je spaart onmiddellijk eigendom van je kind, ook als het nog minderjarig is. Je kind is immers tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te sparen tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen voor zijn 18e worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot je kind meerderjarig is.

Risico's
 • Dit contract wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten.
 • Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij.
 • Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 • Yongo Moon biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag.
Kosten
 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor de leeftijd van 18 jaar van het bedragen de afkoopkosten maximaal 5 % van de theoretische afkoopwaarde. Hoe dichter de einddatum van het contract nadert, hoe lager de afkoopkosten. Bij een afkoop op 5, 4, 3, 2, 1 jaar voor de einddatum bedragen de kosten respectievelijk 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 %.
  • Vanaf de leeftijd van 18 jaar van het kind zijn er geen afkoopkosten meer.
 • Beheerskosten:
  • Op dit moment betaal je geen beheerskosten voor Yongo Moon.
Fiscaliteit
 • Je betaalt een eenmalige taks van 2 % op je stortingen.
 • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.
 • Roerende voorheffing: Yongo Moon is niet onderworpen aan de roerende voorheffing op einddatum. Bij een afkoop binnen de eerste 8 jaar van het contract betaal je 30 % roerende voorheffing. Deze voorheffing wordt berekend op een fictief rendement van minstens 4,75 %.
Informatie over duurzaamheid

Yongo Moon heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken lees je hier. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vind je op de website van AG​.

Yongo Moon heeft het Towards Sustainability-label bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet deze formule beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vind je hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat deze formule beantwoordt aan jouw duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vind je op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Bij de documenten vind je de infofiche duurzaamheid voor deze formule en het bijhorende jaarrapport.

Klachten
 • Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer +32 (0)2 664 03 80 of via e-mail.
 • Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG nv, Dienst Klachtenbeheer, telefoonnummer +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.
 • Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Deze levensverzekering is ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.