Beleggen voor je kind: gemakkelijker dan je denkt

Beleggen voor je kind: gemakkelijker dan je denkt

Yongo Team
Yongo Team
Yongo Expert

Wil je graag beleggen voor je kind, maar weet je niet goed hoe je eraan begint? Dan moet je zeker dit artikel lezen! Er bestaan immers kant-en-klare producten waarmee je heel gemakkelijk goed gespreid kan beleggen. We leggen je uit hoe het in zijn werk gaat. 

Veel ouders zijn de lage rentevoeten op de spaarrekeningen beu en zoeken naar andere manieren om geld opzij te zetten voor hun kind. Beleggen kan dan een goede optie zijn, maar hoe begin je eraan? Zelf aandelen kopen? Dat is moeilijk als je geen heel grote bedragen kan beleggen en er is ook een groot nadeel aan verbonden: de beperkte spreiding. 

Beleggingsexperts raden altijd aan om een beleggingsportefeuille op te bouwen die goed gespreid is. Zo neem je minder risico. Wat betekent dat nu concreet? Wel, je kan je belegging spreiden over verschillende ‘activa’ (aandelen, obligaties, vastgoed ...), verschillende regio’s (Europa, Amerika, Azië, ...) en verschillende sectoren (farma, technologie, grondstoffen, ...). Hoe doe je dat als je geen ervaren belegger bent en als je maar een beperkt bedrag hebt? Het antwoord: met een beleggingsfonds! 

2 vaders op zoek naar een goed beleggingsproduct voor hun dochter

Een beleggingsfonds doet het werk voor jou

Een beleggingsfonds brengt het geld van verschillende beleggers samen. Een team van experts koopt daarmee een selectie aandelen en/of obligaties en beheert die voor jou. Je kan dan met een klein bedrag zogenaamde eenheden kopen, stukjes van het fonds. Hoeveel zo’n eenheid kost, hangt af van fonds tot fonds, maar voor sommige fondsen kan het al vanaf € 10.  Met een klein bedrag heb je toegang tot dezelfde mix van aandelen en obligaties als iemand die een veel groter bedrag belegt in het fonds. 

Elke mama wil het beste voor haar kind en Yongo helpt daarbij

Je zet dus specialisten aan het werk om in jouw plaats te beleggen. De aanbieder van het fonds rekent je daarom beheerskosten aan om die experts te vergoeden. Meestal is dat een klein percentage van het beheerde geld. Dat bedrag wordt dan afgetrokken van het behaalde rendement, dus je hoeft dat niet apart te betalen. 

Welk fonds kiezen?

Beleggen met een fonds is gemakkelijk en daarom ook populair. In België heb je keuze uit meer dan 10.000 fondsen. Dat gaat van heel gespecialiseerde fondsen die enkel beleggen in één sector of regio, tot heel algemene die wereldwijd beleggen in verschillende sectoren. Zo’n algemeen gemengd fonds, met aandelen en obligaties, is handig als je nog niet veel ervaring hebt en je niet al te veel risico wil nemen. 

Het risicoprofiel van een fonds kan je trouwens afleiden uit de risicoklasse. Elk fonds krijgt een beoordeling van 1 (weinig risico) tot 7 (heel veel risico). Hoe hoger de risicoklasse, hoe meer het rendement kan schommelen van jaar tot jaar. 

Mama’s knuffelen hun baby

Regelmatig en langdurig beleggen biedt voordelen

Je kan het risico van je belegging voor je kind verder beperken door regelmatig en gedurende langere tijd te beleggen. Met regelmatig bedoelen we dan elke maand. Op die manier koop je aan hoge én lage koersen, waardoor de pieken en dalen worden afgevlakt. Je krijgt dus een meer gemiddelde koers en je moet minder kijken naar het ideale moment om te beleggen. 

Door lange tijd te beleggen, kan je het risico ook verkleinen. Hoe meer tijd je hebt, hoe beter. Beleggen voor jonge kinderen is daarom interessant en dat beaamt ook financieel expert Pascal Paepen.  

Pascal Paepen

Pascal Paepen
Financieel expert

“Beleggen voor een kind houdt een voordeel in: je hebt de tijd. Een eventuele daling van de financiële markten kan op lange termijn immers worden afgevlakt door een stijging.”

Let op de kosten

We hebben je al uitgelegd dat je beheerskosten betaalt, als je belegt in een fonds. Daarnaast kunnen er ook instap- en uitstapkosten zijn. Instapkosten betaal je op het bedrag dat je stort om te beleggen. 

Sommige fondsen rekenen geen instapkosten aan, andere verschillende procenten. Dat maakt uiteraard een groot verschil als je regelmatig belegt gedurende langere tijd.

Uitstapkosten betaal je dan weer als je geld opvraagt. Vaak zijn er kosten als je de eerste paar jaar afkoopt. Daarna vallen ze dan weg. Ook dit is belangrijk om op voorhand goed te controleren.

Een laatste kost zijn de taksen. Daar is er een verschil tussen fondsen van verzekeraars (de zogenaamde tak 23) en bancaire fondsen. Bij tak 23 betaal je 2% premietaks op elke storting en is de meerwaarde volledig voor jou. Bij de bancaire fondsen betaal je roerende voorheffing en/of beurstaks op het moment dat je het geld opvraagt.

De gulden middenweg: een gespreide belegging met weinig kosten

Wil je eenvoudig en flexibel beleggen voor je kind? Dan is Yongo Star misschien voor jou: 

 • Een tak23-product van AG, de grootste verzekeraar van België. 
 • Je belegt in het Yongo Neutral Fund dat bestaat uit 50% aandelen en 50% obligaties (risicoklasse 3).
 • Het kan al vanaf € 10 per storting.
 • Je betaalt geen instapkosten, geen uitstapkosten op einddatum, enkel beheerkosten en  afkoopkosten als je het geld opneemt voor je kind 18 jaar is.

Dit moet je ook weten

 • Dit artikel betreft Yongo Star, een tak 23-levensverzekering die voorziet in een waarborg bij leven en bij overlijden, onderschreven op naam van een minderjarig kind dat tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven is.
 • Yongo Star richt zich tot beleggers die mikken op mogelijk meer rendement.
 • Deze verzekering is ontwikkeld door AG Insurance en is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Rendement

 • Deze verzekering is gelinkt aan beleggingsfondsen, Yongo Neutral Fund en Yongo Defensive Fund. Het geïnvesteerde bedrag kan dus schommelen in de tijd. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.
 • Er treedt een automatisch overdrachtsmechanisme in werking in geval van daling met een bepaald percentage in het fonds Yongo Neutral Fund. Het kapitaal wordt dan automatisch overgedragen naar het fonds Yongo Defensive Fund tot de voorwaarden vervuld zijn voor een terugkeer naar het fonds Yongo Neutral Fund, in overeenstemming met de algemene en bijzondere voorwaarden.
 • Je kunt de huidige waarde van beide fondsen hier vinden:

Fiscaliteit

 • Een premietaks van 2 % is van toepassing op de gestorte premies. Yongo Star is niet onderworpen aan roerende voorheffing.
 • Bij overlijden van de verzekeringnemer (het kind) kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Kosten

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 % bij uitstap op einddatum of bij overlijden
 • Afkoopkosten:
  • Bij afkoop voor je kind 18 jaar is: 1 % van de theoretische afkoopwaarde
  • Als je kind 17 jaar is en de einddatum op 18 jaar ligt: 0 %
  • Als je kind 18 jaar is: 0 %
 • Beheerskosten:
  • De kosten voor het Yongo Neutral Fund worden geschat op 2,16 % per jaar en voor het Yongo Defensive Fund (bij werking van het automatisch overdrachtsmechanisme) op 0,65 %.
  • Er zijn geen kosten voor de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

Risico's

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product is het mogelijk dat het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

Duur

 • De minimale duurtijd van het contract is 8 jaar en 1 maand en de einddatum ligt tussen de 18 en 24 jaar van de verzekeringsnemer.
 • De verzekeringsnemer bepaalt zelf wanneer hij/zij het opgebouwde bedrag opneemt.

Minimale premie

 • 10 euro

Informatie

 • Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het essentiële-informatiedocument van Yongo Star Defensive Fund en van Yongo Star Neutral Fund.  Je vindt er voor elk fonds vier mogelijke ramingen van potentiële winst of verlies.
 • Alle productinformatie is gratis beschikbaar op yongo.be

Klachten

 • Alle klachten over dit product, kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer;- Tel.: +32 (0)2 664 02 00, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.
 • Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen - Tel.: +32 (0)2 547 58 71 – Fax +32 (0)2 547 59 75; Meeussquare 35 te 1000 Brussel op ombudsman.as of via e-mail op info@ombudsman.as.

Gegevens van de verzekeraar

 • AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - België – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849. Belgische verzekerings­onderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Informatie van toepassing op 7 juli 2022.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.